Sagan om Kanadafamiljens återkomst

Inledningsvis undrar recensenten om Ann-Luise Bertells nya roman tillför något till Vänd om min längtan-universumet. Men Glöm bort din saknad visar tydligt hur ett livsöde kan se olika ut, beroende på vem det är som tittar.

Ann-Luise Bertell återvänder i sin senaste roman till karaktärerna från romandebuten Vänd om min längtan.
10.03.2022 05:59 UPPDATERAD 10.03.2022 19:18

ANDRA LÄSER