Debattera saken, inte personen

De som faktiskt har sysslat med exempelvis både nyhets- och grävande journalistik vet att konfrontation är en metod bland många.

Hur HBL:s chefredaktör Susanna Landor lyckas vända Staffan Bruuns kritik (HBL Debatt 26.4) mot mediernas hantering av Jussi Halla-aho (Sannf) till en debatt om Bruuns journalistiska metoder förblir oklart, men så verkar ändå ha skett. I HBL (8.5) ägnar Landor nämligen nästan en helsida åt att resonera kring hur den så kallade skjutjärnsjournalistiken är död och skriver bland annat att ”tiden runnit förbi Bruun och hans gelikar när det gäller synen på journalistik”. Som svar på Bruuns genmäle (HBL Debatt 10.5) väljer hon dessutom att svara med oklara insinuationer om hur Sannfinländarnas stöd såg ut då Bruun fortfarande var verksam på HBL 2011 och partiets motsvarande stöd 2019, då han inte var det.
Nu får man vara – och har också varit – av olika åsikt om kärnan i Bruuns ursprungliga kritik, som alltså riktade sig mot hela den finländska mediekårens insatser inför riksdagsvalet. Men i egenskap av chefredaktör borde nog Landor ha tänkt till innan hon i offentligheten går in för att angripa en enskild frilansjournalist, som försöker öppna en aktuell debatt. Det ser inte riktigt snyggt ut då en person från den formella hierarkins högsta topp tar sig an att fokusera på en enskild skribent, oberoende av att föremålet för hennes kritik är en av landets mer meriterade och erfarna journalister.
Vad beträffar journalistiska metoder så vet de som faktiskt har sysslat med exempelvis både nyhets- och grävande journalistik att konfrontation är en metod bland många. I motsats till vad chefredaktör Landor verkar tro utesluter den på inget sätt vare sig analys, djup kunskap eller möjligheten att vid behov använda helt andra metoder. Hon borde dessutom bättre än mången annan veta att exempelvis just Bruuns (prisbelönta) journalistik innehåller alla varianter av olika metoder.
Debatten om mediernas hantering av exempelvis Jussi Halla-aho, Sannfinländarna och motsvarande politiska rörelser är viktig och den måste kunna föras på en annan nivå än den som Landor nu dragit ner den till. Bruuns ursprungliga inlaga ska, i likhet med andra insändare, ses som en debattöppning. Man behöver inte vara av samma åsikt, men då borde de egna inläggen bygga på sak, inte på person. Det är också märkligt om en journalist inte ska få göra kritiska inlägg om mediernas hantering av olika frågor utan att argumentationen vänds till hur just den journalisten själv borde ha agerat.
Den som är intresserad att diskutera sakfrågan kan exempelvis läsa forskaren Johanna Vuorelmas inlägg på politiikasta.fi (25.4), där också hon diskuterar den fråga Bruun försökte lyfta upp till debatt. Det är på den här nivån en chefredaktör ska föra debatten, inte på en nivå där hon lägger fokus på journalisten Staffan Bruun.

Jeanette Björkqvist,

frilansjournalist, Helsingfors

Svar En debatt om mediernas roll och journalistisk kvalitet är ytterst välkommen och ska drivas av sakfrågor, vilket jag uttryckligen skrev i min kolumn.
I den presenterade jag min syn på moderna journalistiska metoder för att tackla politisk populism. Det är metoder jag ser användas varje dag i den arbetsgemenskap jag leder i form av skickliga nyhetsjournalister och grävande journalister. Fokus låg på ett helt annat plan än det som Jeanette Björkqvist uppfattat.

Susanna Landor,

chefredaktör, HBL

ANDRA LÄSER