Extremkristna rörelser vädjar för Päivi Räsänen: ”Jag är glad för att man nu ber mycket för Finland"

Över 220 000 personer har tecknat på rörelsen Citizen Gos vädjan för att hetsåtalen mot riksdagsledamoten Päivi Räsänen ska förkastas. Och de är inte de enda som aktiverat sig. Konservativa kristna rörelser går nu framåt också i Europa, och fallet Räsänen har blivit en symbol.– Narrativet är att du kan hamna i fängelse om du citerar Bibeln, säger kommunikationsexperten Janne Riiheläinen.

Organisationen Citizen Go samlar namn för en vädjan om att åtalen mot Päivi Räsänen ska läggas ned.
07.11.2021 15:58 UPPDATERAD 18.11.2021 16:11
"Sänd inte Päivi Räsänen till fängelse för att hon uttryckt sin kristna tro", inleds en vädjan på det internationella nätverket Citizen Gos webbsida, som samlat över 220 000 underskrifter.
Det handlar om åtalen för hets mot folkgrupp som riksåklagaren Raija Toiviainen väckt mot riksdagsledamoten Päivi Räsänen (KD) för tre olika uttalanden som berör homosexuella.
I petitionen, som är riktad till Toiviainen, hänvisas bland annat till deklarationen för mänskliga rättigheter. "Jag vädjar att du tar ställning för Räsänen genom att välja att stå för den demokratiska rätten till yttrandefrihet", lyder slutklämmen.
Helsingin Sanomat berättade i veckan att en delegation som representerar Citizen Go uppvaktat riksåklagaren på hennes kontor med petitionen med de över 220 000 underskrifterna, men inte fått audiens hos Toiviainen.

Abortmotstånd och Pridekritik

På sin webbsida berättar rörelsen att man är en gräsrotsfinansierad community som verkar på 12 språk och lobbar institutioner, regeringar och organisationer i ett femtiotal länder.
Det sker bland annat genom namninsamlingar på nätet "för att försvara och tala för liv, familj och frihet". Ser man närmare på de pågående kampanjerna handlar det till exempel om abortmotstånd och att motarbeta sexuella och könsminoriteter.
"Hindra FN från att nedmontera religionsfriheten", rubriceras en kampanj. Den kritiserar en färsk FN-rapport om diskriminering av könsminoriteter och abortmotstånd inom religiösa samfund. En annan värnar om samvetsfriheten för en polsk läkare i Norge som vägrar förskriva eller införa spiral som preventivmedel.
"Stoppa LGBT-indoktrineringen i Disneyland" har för sin del spräckt en miljon underskrifter och siktar nu på två, medan "Bojkotta Sesame Street", ett barnprogram som stött Pridemånaden med kärleksbudskap på sociala medier, tills vidare ligger på drygt 42 000 underskrifter.

Juridiskt stöd

Men Citizen Go är inte den enda organisation som under den senaste tiden aktiverat sig för Päivi Räsänen. Också ADF International, en av allt att döma resursstark organisation som samlar jurister under en konservativt kristen agenda på olika håll i världen, lyfter upp fallet Räsänen. Organisationen driver och finansierar rättsfall på olika håll i världen.
Om fallet Räsänen säger organisationens verkställande direktör Paul Coleman så här på organisationens webbsida:
"Yttrandefrihet är en av demokratins hörnstenar. Den finländska riksåklagarens beslut att åtala dr Räsänen skapar en kultur av rädsla och censur. Om hängivna personer i statens tjänst, som Päivi Räsänen, åtalas för kriminellt handlande för att de uttryckt sina djupaste övertygelser, har det en isande effekt på vars och ens rätt att tala fritt".
Den kristet konservativa organisationen ADF International, som samlar jurister på olika håll i världen, lyfter upp fallet Räsänen som ett angrepp på yttrande- och religionsfriheten.
Här finns också en video där Räsänen får besök av Coleman i riksdagen och intervjuas mot en fond av vyer från centrala Helsingfors.
– Det här fallet är så viktigt, inte bara fallet i sig och för Päivi Räsänen, men för hela Finland och hela Europa, säger Coleman i videon.

Symbolvärde

Fallet Päivi Räsänen har blivit en symbol i den kamp som vissa politiska aktörer för, säger kommunikationsexperten och bloggaren Janne Riiheläinen, som är specialiserad på säkerhetspolitik och desinformation.
– Det går att bygga historier runt det här fallet som tjänar olika syften. Narrativet är att du kan hamna i fängelse om du citerar Bibeln. Det är lätt att sälja till dem som har Bibeln som rättesnöre, men funkar också som en berättelse om orättvisa, även om fallet ur juridisk synvinkel inte alls är så enkelt som man låter påskina, säger Riiheläinen.
– Det blir en politisk slogan som vädjar starkt till de värdekonservativa, men som inte har så mycket med de ursprungliga, faktiska förhållandena att göra.
Man kan se att en evangelikal trosuppfattning och politisk religiositet nu kommer hit till oss från andra sidan Atlanten, säger Janne Riiheläinen, kommunikationsexpert med fokus på säkerhetspolitik och desinformation.
Också ett finskt produktionsbolag, Siperia Films Finland, passar på att lyfta upp fallet. På kommande är en engelskspråkig dokumentär, "Free Speech Crime", med Räsänen i huvudrollen. En trailer där filmteamet följer Räsänen på hennes arbetsrum, i riksdagen och på väg till polishuset i Böle ligger redan ute på nätet.
"Som dokumentärfilmare förstår vi att det är vår plikt att fylla gapet som mainstreammedierna lämnar tomt och ge röst till dem som inte tillåts tala", motiverar den finska Agendadoc-gruppen som står bakom filmen – på engelska.
– Om ett finskt produktionsteam har en engelsk hemsida och fokus på den här enda saken så kan man ju fråga sig vem det är som finansierar projektet. Jag dristar mig att tvivla på att det är Finlands filmstiftelse, säger Riiheläinen.
I tremannateamet ingår bland annat Matti Reinikka, som regisserade den omdebatterade dokumentären Seinäjoen arabikevät, som kom ut 2019 och fick kritik för hur den lät så kallade invandringskritiska röster komma fram.

Konservativa mot liberala

Enligt Janne Riiheläinen ligger ett kulturkrig i bakgrunden, som nu sprids från USA till andra delar av världen.
– Det är grunduppställningen. Man kan se att en evangelikal trosuppfattning och politisk religiositet nu kommer hit till oss från andra sidan Atlanten. De finländska kretsarna kring konspirationsteorier och desinformation är också fulla av narrativ från USA nu.
Det handlar om att försöka vrida klockan tillbaka, menar Riiheläinen, och kampen förs mellan konservativa krafter, som kämpar mot den liberala världen, och de liberala krafter som upplever att de frågor de driver, som minoriteters rättigheter, inte framskrider som de önskar. Det syns också hos oss.
– Om vi tidigare hade Timo Soinis Sannfinländare som hade sin egen röst, finns det inom Sannfinländarna numera många olika krafter som gör politik genom högerextrema nätverk och kring allt från ärkekonservatism och religion till konspirationsteorin Qanon. Centralt är motståndet mot den liberala demokratin.
Också Ryssland har ett finger med i spelet, menar Riiheläinen, då landet aktivt försökt bygga upp kontakter till ytterhögern och olika konservativa aktörer på olika håll i världen – eftersom det gagnar landet.
I Finland grundades för sin del en ny förening i somras, Yttrande- och religionsfrihet rf, som även den oroar sig för att nämnda friheter blivit allt mer trängda i Finland – och lyfter upp fallet Räsänen.
I föreningens styrelse sitter bland annat tidigare utrikesministern och ordföranden för Sannfinländarna, Timo Soini, och professor Tapio Puolimatka, som bloggar för alternativmediet Oikea Media och bland annat uttryckt att den könsneutrala äktenskapslagen kommer att leda till att pedofila handlingar blir accepterade. Webbtidningen Seurakuntalainen för sin del fick nog av Puolimatkas inlägg tidigare i höstas sedan han skrivit coronavaccinskeptiska inlägg.
– Också det här är en del av samma strömningar, säger Riiheläinen.
Själv är han inte särskilt orolig för yttrandefriheten.
– Till exempel coronaskeptikerna brukar också tycka att det handlar om yttrandefrihet då de blir emotsagda. Det finns olika uppfattningar om yttrandefrihet, och tanken att allt ska få sägas är importerad från USA. I Europa är det inte så, och i finsk lag finns brottsrubriceringen hets mot folkgrupp i ett kapitel om krigsbrott och är ett arv från andra världskriget. Man har velat se att ord leder till handling och förhindra att så sker.
Att säga dumheter eller fara fram med osanning är ändå sällan straffbart hos oss, men det är en annan sak att till exempel medier inte har någon skyldighet att publicera allt.
– Det finns inte särskilt mycket grund för att anse att yttrandefriheten är hotad hos oss.

"Man ber för Finland ute i världen"

I Trumps USA och i Polen och Ungern har ytterhögern och de konservativa kristna strömningarna redan nått vissa framgångar, säger Riiheläinen, och tar abortfrågan i USA som ett exempel.
Om rörelserna kan öka sitt inflytande i Finland återstår att se.
– Jag föreställer mig att kampen kulminerar i riksdagsvalet 2023 och presidentvalet 2024. Det är en kamp som förs också internt, alla partier har sina egna bakåtsträvare som gärna skulle ta ett steg tillbaka. Men extrema idéer är svåra att driva då man måste kompromissa, och det måste man göra i Finlands politiska system.

Med sin uppvaktning i fallet Räsänen försöker Citizen Go påverka rättsväsendet i Finland – det lyckas kanske inte här och den här gången, men hur orolig ska man vara?

– Det handlar igen om en importprodukt, i USA är rättssystemet mycket känsligare för politisk påverkan, till exempel genom domarutnämningar. Jag är inte särskilt orolig i det här fallet, men visst är den här frågan något att hålla ögonen på. Sådant är inte ofarligt, men jag litar på att saken kan skötas lugnt och pragmatiskt.
Päivi Räsänen själv är för sin del inte orolig för rättsväsendet, men nog för yttrandefriheten. I ett pressutskick i veckan kommenterar hon Citizen Gos namninsamling, och skriver att hennes fall ses som ett oroväckande prejudikat med tanke på yttrande- och religionsfriheten. "Ett större hot än böter eller fängelse skulle vara censur".
Riksdagsledamoten Päivi Räsänen åtalas för tre fall av hets mot folkgrupp för sina uttalanden om homosexuella. Här utanför polishuset i Böle.
Enligt Räsänen har tiotals journalister från olika håll i världen tagit kontakt och intervjuat henne, vilket lett till att stödjande mejl från olika håll i världen droppar in i e-posten alla dagar.
"Och jag är glad för att man nu ber mycket för Finland ute i världen", skriver Räsänen.

ANDRA LÄSER