Snabbtest: Ja betyder ja men nej kan betyda nja, säger experten

För tillfället lutar sig pandemihanteringen till stor del på snabbtestning och hemlaboranter. Men vad vet vi egentligen om hemtestens tillförlitlighet och deras förmåga att identifiera omikronvarianten? Så här svarar experten.

Ett positivt testresultat har alltid betydelse, säger Carita Savolainen-Kopra, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd.
26.01.2022 05:00 UPPDATERAD 27.01.2022 05:32
De snabbtest som finns att köpa i de finländska affärerna är mycket tillförlitliga – åtminstone i teorin. De har en känslighet på över 95 procent och en exakthet på över 99 procent, och alla hemtest på EU-marknaden är CE-märkta, berättar Carita Savolainen-Kopra, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd. Det betyder att de granskats av en oberoende instans och bedömts fungera i konsumentbruk.
Men verkligheten följer sällan laboratorieförhållanden, och det är här som osäkerheten kommer in.
Det största osäkerhetsmomentet handlar om tajmning, ett annat om testförhållandena och hemlaboranten.
– Mest tillförlitliga är testen inom 5–7 dagar efter att symtomen brutit ut. Man kan också testa sig utan symtom, men då är resultatet inte lika tillförlitligt. Då gäller det att försöka beräkna när man kan ha blivit exponerad, och testa då det hunnit gå tillräckligt lång tid. I början av smittan är det mindre sannolikt att testet identifierar viruset, säger Savolainen-Kopra.
Ett negativt resultat i ett hemtest är alltså inte en fribiljett till att träffa släktingar eller vänner, säger Savolainen-Kopra.
– Under de två första dagarna av smittsamhet kan det hända att testet inte identifierar omikronvarianten. Därför lönar det sig att testa igen efter ett par dagar. Vill man försäkra sig om att ett negativt resultat verkligen är negativt är det alltid bra att testa en gång till. Det kan till och med vara så att en person som testar negativt på morgonen testar positivt på kvällen, säger Savolainen-Kopra.
Det beror på att mängden virus som avsöndras är mindre i början, och därför kan gå under radarn på testet – särskilt om man är vaccinerad.

Men om mängden virus är så liten att testet inte upptäcker det, är man ändå smittsam?

– Har man symtom kan man alltid vara smittsam. Men det kan man vara också utan symtom, och innan testet ger utslag. Det är det som är så besvärligt. Med ett negativt test går det inte att helt och hållet försäkra sig om att inte föra smittan vidare, säger Savolainen-Kopra.
Får man ett positivt svar kan man däremot vara ganska säker på att det är korrekt, menar hon.
– Och har man symtom så ska man ju inte träffa folk oberoende.
Den som blivit exponerad men inte har några symtom kan enligt Savolainen-Kopra göra klokt i att testa sig ett par gånger med ett par dagars mellanrum, för att försäkra sig om att inte vara smittad. För omikronvarianten kan man räkna med 2-3 dagars inkubationstid, och ytterligare ett par dagar för att smittan säkert ska synas.
Läs också: Vad är bästa sättet att ta ett hemtest på? Expert ger sina tips
Även om snabbtesten inte är lika känsliga som de PCR-test som hälsovården gör är de till nytta i pandemihanteringen.
– Ett positivt testresultat har alltid betydelse, för då vet man att man ska isolera sig, säger Savolainen-Kopra.
Ett positivt testresultat har alltid betydelse, säger Carita Savolainen-Kopra, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd.
För drygt två veckor sedan beslutade regeringen att skoleleverna skulle förses med två hemtester per vecka under några veckors tid, för att bromsa smittspridningen. Upphandlingen som sköts av Försörjningsberedskapscentralen startade förra veckan, och beskedet nu är att de första testerna kan anlända till skolorna om ett par–tre veckor.
Det är Institutet för hälsa och välfärd som gör upp anvisningarna, men exakt hur testandet ska gå till kan Savolainen-Kopra ännu inte ta ställning till.

Hur verksamt är testandet av skolelever i det skedet?

– Det är säkert mer effektivt att testa dem som har symtom. Då man testar personer som inte har symtom måste man beakta när de kan ha blivit exponerade och hur länge det gått sedan exponeringen. Småningom minskar säkert mängden coronasmitta och då kan symtomen lika gärna bero på något annat, men för tillfället är smittan så pass utbredd att coronaviruset är mycket sannolikt om man har symtom eller har blivit exponerad.

ANDRA LÄSER