Läkarförening: Rekommendationerna för god medicinsk praxis kan försvinna på svenska – "försämrar jämlikheten"

Duodecim kan inte fortsätta publicera sina rekommendationer för god medicinsk praxis på svenska efter att den statliga finansieringen upphör i slutet av året, meddelar läkarföreningen.

Enligt Duodecim behövs de svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationerna för att medborgarna ska få likvärdiga hälsovårdstjänster. Arkivbild.
18.03.2021 09:50 UPPDATERAD 19.03.2021 11:10
Statsunderstödet som Institutet för hälsa och välfärd beviljar för att översätta God medicinsk praxis-rekommendationerna till svenska upphör i slutet av 2021.
Enligt Finska Läkarföreningen Duodecim, som översätter och publicerar rekommendationerna, försämrar detta medborgarnas likvärdighet och jämlikheten inom hälsovårdstjänster.
Det är inte möjligt att fortsätta publicera rekommendationerna på svenska om verksamheten inte beviljas fortlöpande statlig finansiering, skriver Duodecim i ett pressmeddelande.

Förlorar betydelsen

Fram till slutet av året kommer nästan alla aktuella rekommendationer att publiceras även på svenska. Duodecim menar att detta inte kommer att lösa situationen på lång sikt, eftersom rekommendationerna uppdateras kontinuerligt i ljuset av nya forskningsrön.
"Om finansieringen för publicering av rekommendationerna på svenska inte fortsätter efter innevarande år, försvinner betydelsen av de hittills översatta rekommendationerna under de närmaste åren. Dessutom blir de nya rekommendationerna oöversatta", säger Jorma Komulainen, läkare, docent och chefredaktör för God medicinsk praxis.

Språkliga rättigheter

Tanja Eriksson, utbildningsöverläkare vid Vasa hälsovårdscentral, säger att de svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationerna tagits emot med glädje i tvåspråkiga kommuner.
"Det är viktigt att man kan diskutera med patienten på patientens eget modersmål. Det är nyttigt för en svenskspråkig läkare att läsa rekommendationerna på det egna modersmålet och samtidigt kan en finskspråkig läkare eller en läkare med något annat modersmål behändigt kontrollera i den svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationen hur man kan berätta en viss sak för en svenskspråkig patient", säger Eriksson.
I språklagen finns bestämmelser om medborgarnas språkliga rättigheter när man uträttar ärenden hos myndigheter, och hälso- och sjukvårdslagen innehåller bestämmelser om patientens språkliga rättigheter. Riksdagens justitieombudsman har redan 2015 hänvisat till lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och gett anvisningar om att God medicinsk praxis-rekommendationerna ska översättas till svenska.
God medicinsk praxis-rekommendationerna är vårdrekommendationer. De behandlar frågor som gäller finländarnas hälsa samt behandling och förebyggande av sjukdomar. Rekommendationerna utarbetas för läkare och hälso- och sjukvårdspersonal som grund för vårdbeslut och som stöd för det praktiska arbetet.

ANDRA LÄSER