Radio Extrem öppnade fönster till nya verkligheter

I mitt gamla lågstadium ber elever och personal fortfarande unisont Gud välsigna maten i Jesu namn före varje skollunch. Av all indoktrinering i kristen tro som skolsystemet och omgivningen utsatte mig för som barn är bordsbönen det enda jag i dag kan känna viss värme för.

Den professionella dragartisten Betty Fvck avslutar hela showen Sex & Sånt med en dragperformance.
Man kunde givetvis uppdatera ramsorna och till exempel inkludera kökspersonalen i den dagliga tacksamheten, men att få hundratjugo barn att stanna upp och uttrycka tacksamhet för att det finns mat på bordet kan inte vara genomdåligt. Att kvaliteten på skolmaten lär ha sjunkit drastiskt trots decennier av daglig och enträgen bön är däremot tråkigt.
ANDRA LÄSER