Håller Sverige svenska företag om ryggen?

Om konkurrenten är mycket stor är det farligt för en liten. Om konkurrenten dessutom har statsmakten i ryggen är det ännu farligare.

Kjell Skoglunds utmärkta jämförelse mellan Sverige och Finland (HBL Bakgrund 25.1) utmynnade i att vår ovilja att ta risker kan förklara Sveriges överlägsenhet i antalet framgångsrika storföretag.
Mitt företag sålde för 30 år sedan danska vindkraftverk i Finland. Vi motarbetades av energiindustrin, dels i debatten, dels som direkt konkurrent. Det märkliga var att samma argument kunde läsas också i diskussionsinläggen från Handels- och industriministeriet, rentav ordagrant. Vi fick intrycket att det fanns ett brödraskap mellan den övervakande myndigheten och de stora bland de övervakade.
Viljan att ta risker påverkas bland annat av styrkeförhållandena på spelplanen. Om konkurrenten är mycket stor är det farligt för en liten. Om konkurrenten dessutom har statsmakten i ryggen är det ännu farligare.
Jag skulle därför vilja fråga: Vilken är relationen mellan övervakaren och de övervakade på företagsområdet i Sverige och i Finland? Har den relationen förändrats under de 30 senaste åren?

Gustav Tallqvist,

Söderkulla

ANDRA LÄSER