Hur länge kommer kyrkoherdar och biskopar leka fariséer och producera dubbelmoral?

Människor ur mångfalden behandlas som andra klassens medlemmar i kyrkan och förvägras tillträde där par av olika kön får stiga fram och självklart ta plats.

Jag önskar härmed uttrycka mitt djupaste förakt för det kyrkliga systemet som leker med människoliv genom att hålla par av samma kön som önskar bli vigda i kyrkan i ett strypgrepp som nätt och jämnt ger möjlighet att andas, men inte behandlar paren jämställt med heteropar.
Även de församlingar på finlandssvenskt håll i Helsingfors som hycklande "öppnar" sina dörrar för vigsel av samkönade par (Johannes församling 2017 och Matteus församling 2020) håller kyrkorummet och mässan stängd för vigsel. Hur förnedrande är inte det! Människor ur mångfalden behandlas som andra klassens medlemmar i kyrkan och förvägras tillträde där par av olika kön får stiga fram och självklart ta plats. Det är oerhört kränkande av människovärdet och något som sårar människor, deras familjer och släkter.
Hur länge kommer kyrkoherdar och biskopar leka fariséer och producera dubbelmoral med "du är älskad som du är" när verkligheten man skapar med dubbla standarder lyder "alla är lika värda, men somliga ändå lite mer värda än andra"?
Ni är inte med i ett vare sig rättvist eller rättfärdigt kyrkosystem. Ni är en del av problemet. Gör något åt saken!

Monika Pensar,

Regnbågsmissionen

ANDRA LÄSER