Mauno Koivisto får minnesmärke i Helsingfors

Ett minnesmärke över Mauno Koivisto planeras se dagens ljus i november 2023.

Mauno Koivisto var republiken Finlands president mellan 1982 och 1994. Ett minnesmärke ska resas på vad som skulle ha varit hans 100-årsdag.
Monumentet ska resas i slutet av november 2023, samma dag som skulle ha varit Mauno Koivistos 100-årsdag.
En kommitté har tillsatts för minnesmärket och som ordförande fungerar Paavo Lipponen. Kommittén ska arrangera en tävling och välja en eller flera leverantörer för minnesmärket. Kommittén bestämmer också var minnesmärket ska placeras utifrån de förslag Helsingfors stad ger.
Övriga medlemmar i kommittén är understatssekreterare Timo Lankinen från statsrådets kansli, diplomingenjör Heikki Allonen som representant för president Koivistos anhöriga, professor Antti Ahlava från Aalto-universitetet, professor Pirjo Sanaksenaho från Aalto-universitetet och konstmuseichef Maija Tanninen-Mattila från Helsingfors konstmuseum. Även Helsingfors stad ska utse en representant i kommittén. Kommitténs sekreterare är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli.

Republiken Finlands president 1982-1994

Mauno Henrik Koivisto föddes den 25 november 1923 i Åbo och avled den 12 maj 2017 i Helsingfors vid 93 års ålder. Koivisto var republiken Finlands nionde president och innehade ämbetet 1982-1994.
Koivisto var också statsminister 1968-1970 och 1979-1982 samt finansminister 1966-1967 och 1972. Han var ordförande för Finlands Banks direktion 1968-1982 och skötte ledningsuppgifter i Arbetarsparbanken i Helsingfors 1958-1967.
Under sin karriär hade Koivisto också ett betydande antal förtroendeuppdrag och hedersmedlemskap. I unga år var han bland annat hamnarbetare och folkskollärare. Han studerade också vid sidan av arbetet och promoverades till filosofie doktor.
De åtta presidenterna före Koivisto ihågkoms med statyer eller minnesmärken i Främre Tölö och i närheten av Riksdagshuset.
Minnesmärken och statyer över de åtta presidenterna före Koivisto. 1) K.J. Ståhlberg, 2) L.K. Relander, 3) P.E. Svinhufvud, 4) Kyösti Kallio, 5) Risto Ryti, 6) J.K. Paasikivi, 7) C.G. Mannerheim, 8) U.K. Kekkonen.
ANDRA LÄSER