Ledare: Lugn, bara lugn Krista Kiuru!

Krista Kiuru (SDP) har som planerat återkommit som omsorgsminister. Nu går diskussionen het kring vaccineringarna. Det beror delvis på Kiurus aktivitet men också på att antalet smittade stiger. THL ändrar inte sin rekommendation i det här skedet. Även bland experterna varierar åsikterna, men politiker skulle göra klokt i att hålla låg profil.

Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) var föräldraledig från februari till början av oktober. Efter att Kiuru kom tillbaka har diskussionen om coronavaccin och boosterdosernas målgrupper återuppväckts, vilket också förklaras av att smittfallen ökar igen, precis som förväntat.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
30.10.2022 11:00 UPPDATERAD 30.10.2022 15:56
Precis som förväntat ökar antalet coronafall eftersom det är höst. Sjukvården belastas, men av dem som behöver sjukhusvård på grund av luftvägsinfektioner utgör covid-19 bara 20–25 procent. Samma tendens gäller dödsfallen – de som under de 30 senaste dagarna har konstaterats vara coronasmittade och avlider noteras i statistiken. Av de hittills noterade 6 407 coronadödsfallen är nästan 4 000 sådana där coronaviruset är den direkta eller grundläggande dödsorsaken. I ungefär 1 600 fall har coronaviruset bidragit till att personen har avlidit, medan ungefär 900 är sådana där coronaviruset egentligen inte har påverkat förloppet.
De flesta som smittas konstaterar det genom ett hemtest och de registreras inte i statistiken. Där noteras enbart PCR-test. Men i avfallsvattnet ser man nu en uppgång av viruset och det talar sitt tydliga språk.
Det är inte trevligt att en ny coronavåg är på väg och fler smittas. Men det är skäl att komma ihåg att situationen i dag är helt annorlunda än den var tidigare. Vaccineringsgraden är hög, även om det fortfarande finns en liten grupp som inte har vaccinerat sig alls, eller inte tagit alla doser. Vaccinet förhindrar inte att man smittas, men skyddar bra mot en allvarlig form av covid-19.

ANDRA LÄSER