Nokias kassa räcker ännu inte till vinstutdelning – resultatet något bättre än väntat

Det blir ingen vinstutdelning från Nokia åtminstone under de närmaste tre kvartalen. Gårdagens delårsrapport var aningen bättre än väntat, men det dröjer länge innan vi får se dramatiska förbättringar, säger en analytiker.

Nokias kassa håller ännu inte för vinstutdelning till aktieägarna.
Patrik Harald
06.02.2020 08:46 UPPDATERAD 07.02.2020 09:06
Några större överraskningar bjöd Nokias delårsrapport inte på, varken i resultatet eller i framtidsutsikterna. Omsättningen under fjolårets sista kvartal var 6,9 miljarder euro, i stort sett samma som ett år tidigare. Detsamma gäller rörelseresultatet, 1,1 miljarder euro. Resultatet per aktie förbättrades till 0,15 euro från 0,13 euro ett år tidigare.
Resultatet var i stort sett i linje med analytikernas förväntningar – eller aningen bättre på vissa punkter. Men så var förväntningarna också lågt ställda.
Nokias vd Rajeev Suri betecknar fjärde kvartalets resultat som en stark avslutning på ett svårt år.
– Utvecklingen var stark på många affärsområden under kvartalet. Det fria kassaflödet var stabilt och nettokassan växte till 1,7 miljarder euro.

Räcker inte till utdelning

I höstas innehöll kassan bara litet över 300 miljoner euro. Men förstärkningen räcker fortfarande inte till någon vinstutdelning till aktieägarna. I oktober meddelade styrelsen att vinstutdelningen återupptas först när Nokias nettokassa har stigit till 2 miljarder euro.
– Med hänvisning till typiska säsongsvariationer i kassaflödet väntar vi oss inte att denna nivå nås under de tre första kvartalen i år. Om vi därefter når 2 miljarder euro kan styrelsen överväga att föreslå en vinstutdelning för 2020, säger Suri i rapporten.
Han påpekar att omfattande operativa åtgärder har satts i gång för att öka bolagets prestation. Liksom under tidigare år räknar Nokia med att största delen av rörelseresultatet och det fria kassaflödet genereras under årets sista kvartal.
– Även om jag tror att 2020 medför många utmaningar, litar jag på att vi har tagit de rätta stegen som möjliggör en kontinuerlig förbättring under innevarande år och som positionerar oss för ett starkare 2021, säger Suri.
Nokia uppger att man under fjolåret ingick 66 kommersiella 5G-kontrakt, samtidigt som 19 nät från bolaget tagits i användning. Här är Nokias tolkning att dess ställning har stärkts när det gäller 5G-kontrakt.

Missade första 5G-vågen

Jonas Forslund, analytiker på Evli, väntar sig inga snabba förbättringar av Nokias siffror. En orsak är att 5G-marknaden nu verkar hämta andan efter den första investeringsvågen bland operatörerna. Och den första vågen missade Nokia på grund av problem med komponenter.
– Nokia gjorde vissa strategiska fel i hur de utvecklade sina produkter. Bolaget blev överraskat över hur snabbt vissa ledande länder ville påbörja sina 5G-satsningar, vilket ledde till att man valde att utveckla programmerbara chipsets. Det visade sig vara mycket dyrt. Dessutom lyckades man inte leverera produkter i tillräckliga mängder på grund av problem med samarbetspartner. Det här ledde till korrigeringsåtgärder och till stora kostnader.
Nu har Nokia valt nya samarbetspartner kring komponenterna, men enligt Forslund tar det tid innan Nokia har tagit igen vad man missade på felsatsningen.
I bakgrunden spökar också integreringen av Alcatel-Lucent, det fransk-amerikanska telekombolag som Nokia köpte 2016. Integreringen har tagit mycket resurser av bolaget, även om det största jobbet nu börjar vara klart.
– Möjligen kan man vänta att Nokia börjar blomstra lite mer 2021, bara de lyckas fixa problemen kring sina 5G-produkter – och förutsatt 5G-vågen accelererar, säger Forslund.
Den förra kvartalsrapporten från den 24 oktober blev en chock för marknaden när bolaget sänkte sina framtidsutsikter rejält och samtidigt meddelade att man avbryter sin vinstutdelning. Aktien rasade med 23 procent på en enda dag och fortsatte att falla de följande dagarna. Sedan dess har aktien återhämtat sig bara obetydligt.

ANDRA LÄSER