Oblivia med i brittiskt referensverk

Den finländska performancegruppen Oblivia kvalade in i det omfattande referensverket The Twenty-First Century Performance Reader.

Anna-Maija Terävä, Annika Tudeer och Timo Fredriksson i gruppens senaste verk Light & Easy.
07.08.2019 12:11 UPPDATERAD 07.08.2019 14:59
Enligt gruppens pressmeddelande är Oblivia den enda finländska scenkonstgruppen i verket som genom intervjuer och artiklar presenterar det samtida scenkonstfältet. "Verket kartlägger scenkonsten i hela världen under början av det tjugonde århundradet, och blir ett viktigt referensverk för kommande generationer om viktiga aktörer, trender och tendenser", skriver man i pressmeddelandet.
– Det är en otrolig ära och utmärkelse att vi är med i ett så essentiellt verk där centrala konstnärer och viktiga strömningar inom scenkonsten presenteras, säger Annika Tudeer, Oblivias konstnärliga ledare i pressmeddelandet.
Enligt Tudeer är det sista gången som verket kommer ut som fysisk bok. I framtiden utges referensverket bara i digital form.
Över sjuttio scenkonstnärer och grupper förekommer i verket som utkommer på det prestigefyllda brittiska förlaget Routledge. Bokens föregångare The Twentieth-Century Performance Reader utkom 1996.

ANDRA LÄSER