Snölekar, tango, matkultur – levande kulturarv finns i oändligt många skepnader

Frågar du gemene man på gatan vad som ingår i deras levande kulturarv kanske hen ser ut som ett frågetecken. I det dagliga livet tänker många inte alltid på att levande kulturarv också omfattar synnerligen vardagliga saker som bastubad och snölekar.

Att kulturarvet är levande är mycket väsentligt. Det handlar om vad människor gör just nu. Men visst finns det en risk för att kulturarvet överkommersialiseras eller stagnerar efter att det har upptagits på en lista, säger Museiverkets specialsakkunniga Leena Marsio.
Sex år har förflutit sedan Finland ratificerade Unescos konvention om immateriellt kulturarv och i mars skickades Finlands första ansökan till Unescos internationella förteckning med samma tema. Immateriellt kulturarv är ett begrepp som omfattar allt från muntlig tradition, utövande konst, ritualer och festtraditioner till hantverk av alla de slag. I Unescos förteckning över immateriellt kulturarv finns allt från falkenering till Medelhavsdiet. Den är uppbyggd på liknande premisser som Unescos världsarvslista, som än så länge är mer känd.

ANDRA LÄSER