Sex verk tävlar om Teostopriset

Sex kandidater tävlar om Teostpriset 2017. Pristagaren offentliggörs den 20 april.

De sex nominerade verken eller verkhelheterna är The Hearings album Adrian, Oddarrangs Agartha, Mikko Joensuus Amen 1 och Amen 2, Edu Kettunens Autioilla rannoilla, Olli Virtaperkos konsert för förstärkt cello och orkester Romer's Gap samt Oranssi Pazuzus Värähtelijä.
Vinnaren utses av en fyra personer stark jury.
Teostopriset har delats ut sedan 2003 och är ett av de största konstpriserna i Norden. Genom priset vill man lyfta fram originella inhemska musikverk. Om priset ges till ett verk är prissumman 25 000 euro, om priset delas mellan flera verk är summan sammanlagt högst 40 000 euro.

ANDRA LÄSER