Flera gröna profiler flaggar för Nato-medlemskap

Nato-debatten är i full gång inom De Gröna. Flera tyngre namn flaggar gult eller grönt för Nato. Vikarierande ordföranden Iiris Suomela säger att hon vill inkludera hela partiet i diskussionen, innan partiet fattar beslut i maj.

Europaparlamentarikern Ville Niinistö är mer positiv till ett Nato-medlemskap än tidigare. De grönas vikarierande ordförande Iiris Suomela är aningen försiktigare med att ta ställning i frågan.
Den ökande ryska upprustningen vid gränsen till Ukraina och ryska krav på att Nato inte utvidgar sig österut har fått fart på diskussionen om ett finländskt medlemskap i militäralliansen. Debatten pågår som livligast inom regeringspartiet De Gröna, som redan har satt i gång en diskussion inom partiet. Inför partikongressen i maj ska partiet ta ställning till frågan i partiets nya program för de politiska målsättningarna.
I det nuvarande programmet, som godkändes år 2018 finns följande skrivning: “De Gröna ser inte ett NATO-medlemskap som aktuellt, men förändringar i den säkerhetspolitiska situationen bör hela tiden uppmärksammas.”
Före detta ordföranden Ville Niinistö visar gult ljus för Nato. Han skriver att han har ändrat åsikt och vill diskutera ett finländskt medlemskap.
De allra senaste utspelen kommer från europaparlamentarikerna Alviina Alametsä och Ville Niinistö. Alametsä skriver i ett uttalande att säkerhetssituationen har förändrats.
"Den innebär en klar risk för Finland. Efter att ha övervägt frågan länge, anser jag att ett Nato-medlemskap skulle fungera som en garant för Finlands självständighet och skulle vara ett sätt att stärka freden kring Östersjön”, skriver Alametsä. Hon ser det samtidigt som sannolikt att Ryssland skulle försöka påverka Finland genom olika metoder, om Finland ansöker om medlemskap i Nato.
"Riskerna för cyberkrigföring och en bred påverkanskampanj är verkliga. Ett sådant hot visar vilken typ av granne som vi har. Det är snarare ett argument för, än mot, ett medlemskap i Nato”, fortsätter Alametsä.
Också före detta ordföranden, europaparlamentarikern Ville Niinistö skriver på måndagen i en bloggtext att han har ändrat åsikt. Han vill att Finland överväger att att bli medlem i Nato. "Gult ljus för Nato-medlemskap”, kallar han sin nya ståndpunkt.
"Jag anser att vi inte längre befinner oss i en situation där vi kan tala om en passiv Nato-option, som ett imaginärt verktyg, i en imaginär tid någon gång i framtiden. Den gamla liturgin duger inte. Nu har vi en situation där vi öppet måste behandla för- och nackdelarna med en eventuell tidpunkt för att ansöka om medlemskap”, skriver Niinistö.
Vikarierande ordföranden IIris Suomela säger att en aktiv diskussion förs i partiet. Alla ska höras inför de politiska målsättningarna som uppdateras i maj, säger hon.

Suomela: Vi för en aktiv diskussion i partiet

Vice ordförande Iiris Suomela vikarierar ordförande Maria Ohisalo, som är föräldraledig. HBL ringer upp Suomela för en kommentar om de gröna Nato-utspelen.
– Partiets ståndpunkt är att vi följer läget. När vi senast tog ställning till frågan såg man inte Nato-frågan som så aktuell. Sedan dess har situationen levt.
Suomela säger att partiets arbete med sina nya målsättningarna sammanfaller med den aktuella Nato-debatten. Det är en orsak till att flera synliga gröna politiker har uttalat sig i offentligheten under de senaste dagarna, analyserar hon.
– Många i partiet har tagit ställning till frågan. Det viktigaste är att alla får vara med i diskussionen, när vi ska uppdatera våra målsättningar. Därför kommer vi att turnera på fältet.

Vad är din egen ståndpunkt till ett Nato-medlemskap?

– Jag hoppas att man betonar arbete för fred och mänskliga rättigheter. Vi ska vara part enbart i sådana allianser.

Så du menar att ni ska ta ställning till om Nato är en sådan allians?

– Jag hoppas att frågan kommer att betonas mera i diskussionen.
Också partiets vice ordförande, riksdagsledamot Atte Harjanne uttalade sig förra veckan för ett medlemskap, och anser att argumenten för ett Nato-medlemskap har stärkts, efter att De Gröna senast tog ställning till frågan för tre år sedan.
"Ryssland har skärpt sin linje, USA är alltjämnt engagerat i Europa, och man håller inte på och bygger upp något ersättande system till Nato”, skriver Harjanne på sin hemsida. Han är styrelsemedlem i Finlands Atlantsällskap som av tradition starkt har betonat samarbete med både USA och Nato.
ANDRA LÄSER