Sanna Marin betalar tillbaka frukostförmånen - skatteförvaltningen anser den borde ha beskattats

Statsministern rättar skattedeklarationen och betalar tillbaka den omstridda måltidsförmånen.

Statsrådets kansli utarbetar nu nya direktiv för de måltidsförmåner som gäller vid statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo i Helsingfors.
"Eftersom det finns oklarheter i direktiven betalar jag tillbaka hela den förmån jag har fått", skrev statsminister Sanna Marin (SDP) på Twitter på fredag kväll.
Skatteförvaltningen hade tidigare under fredagen ansett att statsminister Sanna Marins (SDP) måltidsförmån ska beskattas. Det framgår av ett utlåtande som Skatteförvaltningen gett på begäran av Statsrådets kansli.
Statsrådets kansli utarbetar nu nya direktiv för måltidsförmånerna vid statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo i Helsingfors.
– Vi räknar med att det nya direktivet blir klart under sommaren. Jag kan i detta skede inte ange någon exakt tidtabell för beredningen, säger understatssekreterare Timo Lankinen på Statsrådets kansli.
I praktiken frångår Statsrådets kansli nuvarande praxis där måltidsförmånen har betraktats som en skattefri inkomst.
– Det kan finnas skäl att uppdatera lagen om ministerarvoden och inkludera bestämmelser om statsministerns måltidsförmåner i anslutning till tjänstebostaden i Villa Bjälbo, säger Lankinen.
Lankinen är den som tagit initiativet till det tidigare direktivet om statsministerns måltidsförmån. Det är likaså han som har godkänt upplägget där måltidsförmånen har klassats som en skattefri förmån.
– Det känns förargligt att den här frågan har fått så stora proportioner i offentligheten. Det handlar trots allt om mycket rimliga måltidsersättningar, säger Lankinen.
Sanna Marin meddelade i sitt Twittermeddelande att hon nu efter skattemyndigheternas utlåtande kommer att korrigera sin skattedeklaration för 2020.
Det förblev dock under fredagskvällen oklart om Sanna Marin tänker betala tillbaka hela frukostförmånens pris om närmare 14 000 euro i år - eller bara den skatteförmån hon har fått eftersom förmånen inte har beskattats.
ANDRA LÄSER