Sex finländska arkiv listas på Unesco

Svenska litteratursällskapets och Åbo Akademis arkiv hör till de utvalda dyrgriparna.

Människor i Övermark kyrkoby 1910. Svenska litteratursällskapets äldsta samlingar har införts på Unescos internationella register för världsminnen.
Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur har infört sex finländska objekt till Unescos internationella register för världsminnen. Syftet med Unescos program är att skydda det dokumentbaserade och skriftliga kulturarvet i världen.
De nya finländska objekten är olika arkiverade helheter som förvaltas av Riksarkivet, Helsingfors universitet, Finska litteratursällskapet, Svenska litteratursällskapet och Åbo Akademi.
Bland de kulturmärkta dyrgriparna finns bland annat material från den Kungliga Akademien i Åbo från 1600-talet, kulturadressen Pro Finlandia från 1899, Jean Sibelius notmanuskript, den första utgåvan av Kalevala, Edvard Westermarcks arkiv och de äldsta samlingarna i Svenska litteratursällskapets arkiv.
I Unescos register finns nu sammanlagt 20 finländska arkiv- och bibliotekshelheter.
ANDRA LÄSER