Hundar kan känna lukten av cancer

Tanken om diagnostikhundar kan först framkalla förvirring. Förvirringen förvandlas senare ofta till iver och intresse. Så beskriver docent Tuomas Klockars läkarnas reaktioner då man talar om att använda sig av hundars luktsinne för att identifiera sjukdomar.

26.07.2016 05:30
– Först anser alla, att den där är ju yr i huvudet, men när man presenterar fakta från tidigare forskning och forskningsresultat förändras situationen.
Klockars har tillsammans med sina kolleger sedan början av året undersökt hur väl hundar känner lukten av urininfektion i barns urinprover. Klockars har tillit för hundarnas luktsinne. Han tror ändå inte att hundar blir en del hälsovården i Finland under de närmaste åren.
– Steget från forskning till praktisk hälsovård är långt. Det skulle kräva mer forskningsdata och dessutom en attitydförändring, säger han.
Anna Hielm-Björkman, docent vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitetet, är mer övertygad om att det finns arbete inom hälsovården också för hundar i framtiden.
– Alla som vet hur svårt det är att identifiera cancer i ett tidigt skede förstår vilken möjlighet det här är.
Hielm-Björkman undersöker i samarbete med en förening, Wise Nose, hur bra hundar lyckas identifiera spencancer på andra hundar. På hösten ska forskningen utvidgas till cancer som människorna kan ha.

– Vi har ansökt om etiskt tillstånd så att vi kan börja undersöka prov av männens prostatacancer.

"Hunden går igenom provet först"

Hunden har ett mycket känsligare luktsinne än människan, viket innebär att det är möjligt att hundar kan känna lukten av de metaboliska förändringar som sjukdomar medför.
Hielm-Björkman säger att fördelen med så kallade diagnostikhundar är att de kan reagera på till exempel vissa typer av cancer innan tester gör det.
Susanna Paavilainen, verksamhetsledare vid Wise Nose, anser att hundar kunde användas för tidig diagnostisering av cancer.

– Hunden skulle vara den första som går igenom provet. Om hunden märker något skulle patienten skickas till fortsatta undersökningar.

"En fungerande maskin för kommande tio åren"

En hund som tidigare skolats till att identifiera olika lukter med sitt luktsinne kan på två veckor skolas om till att identifiera sjukdomar, säger Hielm-Björkman. På så sätt har man sedan en "fungerande maskin" som kan diagnostisera sjukdomar de kommande tio åren, enligt Hielm-Björkman.
Så gott som vilken ras som helst lämpar sig för luktarbetet, enligt Paavilainen. Det viktigaste är att hunden tycker om jobbet och om att äta godbitar.
– Hunden betingas till att känna igen en viss lukt. Då meddelar hunden om den rätta lukten till exempel med en lång nosberöring.

ANDRA LÄSER