Mannen som sköt ner tre personer i Mc Donalds kö ville bli frisläppt – Helsingfors hovrätt sade nej

Esa Åkerlund, som sommaren 2010 dödade tre personer i drive in-kön vid hamburgerrestaurangen i Näse i Borgå, yrkade på att bli frisläppt från fängelset. Helsingfors hovrätt sade nej och betecknar Åkerlund som mycket farlig. Hovrätten fattade beslutet på tisdag. 

Esa Åkerlund dömdes till femton års fängelse för tre dråp och skjutvapenbrott i februari 2011. Till höger hans advokat Heikki Lampela.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
01.02.2023 10:41
När Esa Åkerlund dömdes till femton års fängelse för skjutningarna yrkade åklagaren på att den då 41-åriga Åkerlund skulle tvingas sitta av hela straffet utan möjlighet till villkorlig frigivning efter att han suttit två tredjedelar av straffet. Rätten gick på åklagarens linje vilket betyder att Åkerlund skulle släppas fri först 2025.
Enligt lagen är det ändå möjligt att bli villkorligt frigiven när man suttit av fem sjättedelar av ett straff. Med stöd av den lagen yrkade nu Åkerlund på att bli frisläppt. 
Tidningen Uusimaa skrev först om Helsingfors hovrätts beslut att inte släppa Åkerlund fri.
Institutet för hälsa och välfärd, THL, ansåg i ett utlåtande som rätten fick ta del av att Åkerlund inte längre kan klassas som extremt farlig. Rätten hade alltså annan åsikt i frågan och Åkerlund får sitta inlåst till 2025 som det ursprungligen var meningen. Också bland annat Brottspåföljdsmyndigheten hade gett ett utlåtande om Åkerlund till hovrätten .
Den 6 juli 2010 sköt Åkerlund ihjäl tre män utanför hamburgerrestaurangen. Esa Åkerlund dömdes till maximistraffet 15 års fängelse för tre dråp och skjutvapenbrott i februari 2011. Sju månader före dödsskjutningen hade Åkerlund frigivits efter att ha suttit av över 14 år av det livstidsstraff som han fick för mordet på sin fru och två dråpförsök 1995.

ANDRA LÄSER