Expressionisten Elsa Lasker-Schülers ord är som fräsande glödkol

Elsa Lasker-Schüler var en av expressionismens centralgestalter, men länge fanns hennes texter inte tillgängliga på svenska. Nu är den andra samlingsutgåvan här. Edith Södergran hörde till dem som påverkades av Lasker-Schüler, som hon kallade ”överjordiskt härlig”.

Elsa Lasker-Schüler tog intryck av den våg av orientalism som svepte över Europa kring förra sekelskifter. Här är hon fotograferad 1912 för en teaterproduktion som aldrig blev verklighet. Hon är klädd som sitt alterego prins Jussuf av Tebe, ett slags parallell identitet hon ibland signerade sina brev och dikter med.

Expressionismen är, eller var länge, ungdomens -ism framför andra: här bejakades starka och motstridiga känslor och en sårigt högspänd gestik av en typ man längre upp i åren ofta upplever som en aning påfrestande. Men vill vi vara utan den? Nej.

ANDRA LÄSER