Finlands väg in i Nato på målrakan – traktatchefen Maria Guseff på UM redogör för de allra sista turerna

Ungerns parlament ratificerade på måndagen Finlands Natomedlemskap. Turkiet väntas göra detsamma alldeles snart. Traktatchefen Maria Guseff på Utrikesministeriet har stenkoll på de sista turerna innan Finland är fullvärdig alliansmedlem.

Maria Guseff, enhetschef för avdelningen för traktaträtt vid Utrikesministeriet, har koll på de sista turerna som krävs för att Finland ska bli fullvärdig medlem av Atlantpakten, Nato.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
29.03.2023 05:00
Finlands väg in i Nato hägrar. På måndagen ratificerade Ungerns parlament Finlands medlemskap och i dagarna väntas Turkiet göra detsamma. Efter det här kommer dokument och information att åka över Atlanten fram och tillbaka innan Finlands medlemskap är fullbordat.
Maria Guseff, chef för enheten för traktaträtt på Utrikesministeriet, har det senaste året jobbat intensivt med de juridiska turerna kring Natomedlemskapet.
Så här förklarar Maria Guseff:

ANDRA LÄSER