Minister Pekka Haavisto: ”Finland kommer att begränsa den ryska turismen redan nästa vecka”

Finland kommer stänga sin gräns för ryska turister med kort tidtabell, antagligen redan nästa vecka. Det säger utrikesminister Pekka Haavisto i New York, där han sammanträtt med FN:s generalförsamling. 

Utrikesminister Pekka Haavisto vill inte att FInland blir ett transitland för ryssar som försöker undvika att kallas in i armén. – Vi kommer att dra in alla ryska turismvisum, det sker antagligen redan nästa vecka, sade Pekka Haavisto under en presskonferens på distans i New York.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
23.09.2022 19:47 UPPDATERAD 23.09.2022 23:28
Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska råd har sammanträtt i New York under eftermiddagen, och på agendan fanns ett ärende – att begränsa den ryska turismen till Finland. Rådet har redan skrivit ned innehållet till ett principbeslut som starkt kommer att begränsa ryska medborgares möjligheter att resa in i Finland. Det här sade utrikesminister Pekka Haavisto i en presskonferens på distans från New York under fredagskvällen.
– Utkastet är redan skrivet, men vi måste låta Utrikesministeriets jurister finslipa formuleringarna, så att principbeslutet är legitimt och att det kan följas på ett likvärdigt sätt vid alla gränsövergångar. Finland kommer även framöver att bevilja ryska medborgare visum av humanitära skäl, men turism kommer inte längre att vara skäl nog för att få visum, säger Pekka Haavisto.
Han motiverar Finlands förändrade linje gällande visum till ryssar med president Putins order om partiell mobilisering.
– Vi ser inget direkt ryskt hot mot Finland, det har inte skett några förändringar längs den ryska gränsen. Men Finland håller på att bli ett genomfartsland för ryssar som vill lämna sitt hemland av rädsla för att tvingas rycka ut i krig och den här trafiken kan skada Finlands internationella position. Därför kommer Finland att skärpa sin visumpolitik, säger Haavisto.

Familjeband, jobb och studier

Den rysk-finska gränsen ska ändå inte stängas helt. Utrikesministeriet har sammanställt en lista på godtagbara skäl för att bevilja ryska medborgare visum till Finland. Dessa skäl är bland annat familjeband, studier eller arbete, transportföretag, specifika hälsoskäl samt humanitära skäl. En utförlig lista kommer att presenteras inom de närmaste dagarna, lovar Haavisto.
Inom ett par dagar kan Finland vara redo att skärpa sin visumlinje. Då upphör redan beviljade ryska turismvisumen att gälla, och nya visum beviljas bara i enskilda fall, exempelvis till ryssar som har familj i Finland, studerar eller arbetar här, eller av specifika hälsoskäl. Beslutet kommer inte att stänga den finsk-ryska gränsen helt, men trafiken kommer att glesna betydligt.
– Så fort principbeslutet har godkänts kan det omsättas i praktiken vid den finsk-ryska gränsen. Jag antar att det kommer att ske under nästa vecka, men något exakt datum har jag inte ännu. Därefter kommer inga nya turismvisum att beviljas, och också tidigare beviljade visum kommer att omprövas vid gränsen. Finland kommer att förvägra ryssar med långtidsvisum inträde i landet om skälet enbart är turism.
Beslutet kommer enligt Pekka Haavisto inte att påverka Finlands asylpolitik. 
– Finland har ännu inte tagit ställning till om Rysslands partiella mobilisering kan räknas som skäl för att beviljas asyl. Men min personliga åsikt är nog den att man inte kan få asyl bara för att man inte vill bli inkallad i den ryska armén, säger Pekka Haavisto.
Huruvida ägande av fastighet i Finland ska räknas som ett acceptabelt skäl för att få visum är inte ännu bestämt, men Pekka Haavisto låter förstå att ryssars besök i egen fastighet inte automatiskt kan garanteras.
– Det finns vissa ärenden som berör fastighetsskötsel som även i fortsättningen måste vara möjliga. Men vi har noterat att många ryskägda fastigheter i Finland plötsligt har blivit samägda, att många personer har andel i en stuga. Det måste nog tolkas som ett sätt att kringgå bestämmelser och i sådana fall kommer visum knappast att beviljas, säger Haavisto.

ANDRA LÄSER