Finansinspektionen skärper lånetaket – berör inte dem som köper sin första bostad

Hushållens höga och alltjämt stigande skuldsättning utgör en betydande sårbarhet i hela det finansiella systemet, enligt Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Finansinspektionen skärper den maximala belåningsgraden för andra bostadslån än lån för förstabostäder med 5 procentenheter till 85 procent. Skärpningen av den maximala belåningsgraden är ett sätt att stävja skuldökningen, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.
Den maximala belåningsgraden för bostadslån för förstabostäder ligger kvar på 95 procent, för att det ska vara lättare att komma in på bostadsmarknaden.
Hushållens skuldsättningsgrad har stigit under tjugo års tid och nådde en nivå på 128 procent under tredje kvartalet 2017. Den ökade skuldsättningen beror inte endast på en ökning av bolånestocken utan också på den kraftiga uppgången i bostadsbolagslån och konsumtionskrediter.
Den långvariga skuldökningen och historiskt höga skuldsättningsgraden kan enligt Finansinspektionen betraktas som exceptionella.
– Målet med att skärpa den maximala belåningsgraden är att bromsa den växande skuldsättningen hos hushållen. Den snabbare ekonomiska tillväxten, exceptionellt låga räntor och ett starkt konsumentförtroende kan öka skuldsättningstakten ytterligare, säger Olli Rehn som är ordförande för Finansinspektionens direktion.
Finansinspektionen uppmanar bankerna att undvika mycket långa amorteringstider som avviker från gängse praxis och långa amorteringsfria perioder utan särskilda skäl.
Beslutet träder i kraft den 1 juli.
ANDRA LÄSER