Ompröva beslutet, HUS!

På landsbygden har vi rätt till jämlik vård, vi ska inte behöva vara tacksamma för att man fortsättningsvis kan ringa jouren och förvänta sig ambulansservice – det är och ska vara självklart!

10.04.2020 20:40
Denna vecka inleddes med ett katastrofalt beslut för Svenskfinland och den västnyländska regionen. Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt beslöt efter omröstning 11–5 att slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus. För mig och många andra är det ofattbart att detta kunde bli utfallet och en omprövning av beslutet är det enda rätta HUS-styrelsen kan göra!
En politisk styrgrupp ledd av HUS' styrelseordförande Ulla-Marja Urho fattade i höstas beslut om att fortsätta utredningsarbetet om Raseborgs sjukhus. I den beställda slutrapporten föreslår arbetsgruppen att samjouren vid Raseborgs sjukhus bibehålls för att trygga nuvarande servicenivå. I de utlåtanden som HUS' styrelse begärde av ägarkommunerna Raseborg, Ingå och Hangö, liksom i utlåtandet av nämnden för den språkliga minoriteten, förespråkas också att samjouren bevaras. Varför begära rapport och utlåtanden om man sedan inte tar till sig innehållet?
Vidare är tidpunkten för beslutet ytterst märklig. Vi står mitt i en av de största kriserna i fredstid och sjukhuset skulle vara förtjänt av arbetsro. Därtill står en social- och hälsovårdsreform för dörren. Engagemanget för samjouren har varit stort, vilket inte minst syns i att mitt upprop om att bevara samjouren och inte föregå social- och hälsovårdsreformen samlade över 7 000 namn elektroniskt och 3 360 i pappersformat. Argumenten för bevarandet av samjouren är starka varför man kan fråga sig hur HUS' styrelse kom fram till en så diametralt annan slutsats. Vad är det är vi inte vet?
Känslan av att föras bakom ljuset stärks av att ingen av de som röstade för en nedläggning av samjouren rakryggat kan stå upp för sitt beslut, alla valde den 7 april att ge Svenska Yle kalla handen när kanalen bad om en tv-intervju. Till Kommuntorget säger styrelseordförande Ulla-Marja Urho att problemet är att folk inte förstått att läkarjouren kommer att bestå och att akutvården förstärks, att samjouren har haft väldigt få operationer och att sjukhuset inte kommer att läggas ner.
Men nej, Ulla-Marja Urho, detta handlar inte om att vi inte förstår beslutet. Vi vet vad beslutet innebär.
Verksamheter är beroende av varandra varför servicenivån försämras på andra vis än att operationer i anestesi försvinner. Därtill försämras dragningskraften till sjukhusets arbetstillfällen, rätten att få vård på eget modersmål försvagas och mattan dras undan för det kommande landskapet.
På landsbygden har vi rätt till jämlik vård, vi ska inte behöva vara tacksamma för att man fortsättningsvis kan ringa jouren och förvänta sig ambulansservice – det är och ska vara självklart!
Jag uppmanar HUS' styrelse att ompröva sitt beslut!

Anita Westerholm,

stadsfullmäktigeledamot, stadsstyrelsens andra vice ordförande (SFP), Raseborg,

vice ordförande, Svenska kvinnoförbundet

ANDRA LÄSER