Familjens språk påverkar på den förväntade medellivslängden

Flickor med fullständigt svenskspråkig bakgrund har den längsta förväntade medellivslängden i Finland. Det visar en ny studie från Åbo Akademi.

Flickor med fullständigt svenskspråkig bakgrund har den längsta förväntade medellivslängden i Finland.
SPT
31.03.2021 12:24 UPPDATERAD 31.03.2021 14:24
Personer med svenskspråkig familjebakgrund har den längsta förväntade medellivslängden i Finland, visar en nyligen genomförd studie vid Åbo Akademi.
Den förväntade medellivslängden för en nyfödd flicka med fullständigt svenskspråkig bakgrund, alltså när både mammans, pappans och det egna modersmålet är svenska, är 85,7 år. Livslängden för en pojke med helt svenskspråkig bakgrund 81,4 år.
Den förväntade medellivslängden för personer med fullständigt finskspråkig bakgrund är kortare: 84,8 år för flickor och 78,9 år för pojkar.
"Detta tyder på att kulturella faktorer är av betydelse. I Finland bestäms till exempel hela utbildningsvägen, från förskola till universitet, långt av modersmålet", säger Kaarina Reini, projektforskare inom demografi vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, i ett pressmeddelande.

Tvåspråkig bakgrund

Reini understryker hur tydligt modersmålets inflytande märks speciellt hos dem med tvåspråkig bakgrund.
Personer med tvåspråkig bakgrund placerar sig mellan de enspråkiga grupperna.
För nyfödda svenskspråkiga pojkar med tvåspråkig bakgrund är den förväntade medellivslängden 81,3 år och för finskspråkiga pojkar med tvåspråkig bakgrund 79,2 år.
För nyfödda svenskspråkiga flickor med tvåspråkig bakgrund är den förväntade medellivslängden 85,3 år och för finskspråkiga flickor med tvåspråkig bakgrund 85,1 år.
Studien är utförd inom en av Åbo Akademis interna spetsforskningsenheter, DemSwed. Resultaten har granskats och publicerats i tidskriften International Journal of Enviromental Research and Public Health.

ANDRA LÄSER