Exemplariskt rena julsånger

På kammarkören Audites nya julskiva svarar tre skickliga tonsättare för den välljudande satsens utformning.

Helsingfors konservatoriums kammarkör Audite har dirigerats av Jani Sivén sedan starten 1992.
Mats Liljeroos
12.12.2018 06:28

Körjulmusik

Kammarkören Audite
This Advent Moon. Dirigent: Jani Sivén. Whittall, de Brébeuf, Debussy, Sibelius, Palmgren, Freeman. (Alba)
Om det är en kulturskandal av rang att vi har blott en proffskör i Finland (Operakören) är det desto mer glädjande att högklassiga, inte sällan semiprofessionella kammarkörer under de senaste decennierna vuxit upp som svampar ur jorden.
Den av Jani Sivén 1992 grundade Audite, officiellt Helsingfors Konservatoriums kammarkör, leds fortfarande av Sivén och det är fräscha röster i sina bästa år han har till sitt förfogande. Klangen är flexibel, renheten exemplarisk och musicerandet överlag föredömligt nyanserat och emotionellt varierat.
Och visst är det skoj att tre av nya julskivans kreatörer sjunger med i leden. Matthew Whittall är mer traditionell i sin körmusik än i instrumentalditon och tanken kan gå till trendfigurer som Eric Whitacre och Morten Lauridsen – även Rautavaara faller en stundtals i hågen – men Whittall är mer mångfasetterad och fyrsatsiga Christina Rossetti-tonsättningen Christmas Hath a Darkness är idiomatiskt skriven och välklingande ny körmusik av bästa märke.
Även Alex Freeman har en bakgrund som körsångare och behärskar instrumentet till fullo. I sviten Carols for Yuletide anammar han ett traditionellt material på ett tillika respektfullt och innovativt, ställvis uppsluppet sätt, medan O Magnum Mysterium anslår ett mer andäktigt vibrerande, med ett stänk av renässanspolyfoni kryddat tilltal.
Anna Huuskonens arrangemang av Palmgrens Ja neitsyt pikkupoijuttansa och Sibelius älskade Fem julsånger är välljudande och lagom elaborerade och om någon tycker att Palmgren klingar märkligt franskt är förklaringen att indexnummer 6 inte är Palmgren utan Huuskonens finfina arrangemang av Debussys rara julsång Noël des enfants qui n'ont plus de maisons. En skiva, som det oaktat kommer att snurra flitigt på min tallrik denna jul.
Tonsättarna Alex Freeman, Anna Huuskonen och Matthew Whittall.

ANDRA LÄSER