Ny chans för sen Schumann

Robert Schumanns sena produktion har stigit i popularitet efter att omvärlden har förstått att uppskatta nya sidor av den. Eriikka Maalismaas och Emil Holmströms tolkningar av violinsonaterna är vederhäftiga, skriver Mats Liljeroos.

Emil Holmström och Eriikka Maalismaa har en trumf på hand genom tolkningen på periodinstrument, bland annat en Érardflygel från 1862.
Robert Schumanns (1810–1856) sena verk ansågs länge beteckna en nedgång i hans skaparförmåga. Enligt vissa förståsigpåare kan man framför allt i musiken från 1853 höra tecken på den annalkande fatala psykiska sjukdomen. Lyckligtvis är de här tiderna förbi.

ANDRA LÄSER