Snart kan FPA:s kunder betjänas av en robot som förstår finska dialekter

På Folkpensionsanstalten hoppas man att robotar ska kunna användas inom telefonservicen inom ett par år. Men först måste robotarna lära sig östfinska dialekter.

Vem svarar när du ringer FPA:s telefontjänst? Snart kanske en robot, hoppas man på FPA.
I framtiden kan Folkpensionsanstaltens (FPA) finskspråkiga kunder betjänas av en robot, meddelar FPA. Under våren 2020 inleddes ett försök där man undersökte en talande robots förmåga att identifiera talat språk och betjäna kunder i FPA:s telefonservice.
En talande robot är en röststyrd artificiell intelligens som kan prata med människor genom tal-till-text-teknologi. Teknologin som används för finskspråkiga talande robotar är än så länge ganska ny.
I försöket fick roboten lära sig att svara på frågor om inkomstkontrollen i samband med studiestödet.
En del av testpersonerna rapporterade att roboten fungerar bra när det gäller enkla ärenden, men att de skulle vända sig till en tjänsteman om de hade mer komplicerade frågor. Överlag var testpersonerna enligt FPA nöjda med den service de fick.
– En av testsituationerna gällde utexaminering. Roboten hade lärt sig att gratulera till examen. Det här tyckte testpersonerna att var en trevlig och mänsklig gest, säger projektchef Riikka Lindroos-Järvitalo i pressmeddelandet.
Roboten förstod talad finska ganska bra, men hade lite svårigheter med de dialekter som talas i östra Finland och i Lappland. Det här beror på att den mängd röstdata som fanns att tillgå från olika dialektområden varierade.
Enligt Lindroos-Järvitalo kommer FPA att utföra ytterligare försök med talande robotar under nästa år.
– De som ringer FPA:s telefonservice ska förhoppningsvis kunna prata med en robot redan inom två år.

ANDRA LÄSER