Kontoren blir svalare, reklambelysning släcks ner – så här tänker företagen spara energi

Många företag, organisationer och husbolag har redan lovat åtgärder för att sänka sin energiförbrukning, trots att sparkampanjen officiellt inte ens har startat. – Det råder en stark talkoanda i landet, säger Kati Laakso på Motiva.

Handeln står totalt för 3–4 procent av elförbrukningen i Finland. K-gruppen meddelar att man vidtar nya åtgärder för att spara energi. Bilden är från K-market Mustapekka.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
14.09.2022 10:06 UPPDATERAD 15.09.2022 16:36
På onsdagen hade 180 företag och organisationer anmält att de deltar i Energiveckan och sparkampanjen Snäppet svalare, som officiellt kör i gång den 10 oktober. Det handlar om företag av alla storlekar, organisationer, statsförvaltningen och kommuner, läroinrättningar och husbolag.
”Vi förbinder oss att minska elförbrukningen avsevärt, både internt inom yrkeshögskolan och bland personalen”, lovar till exempel Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi-Novia.
”Vi utmanar våra anställda att komma med idéer om hur vi kan spara energi i vår produktion och vi belönar de bästa idéerna. Vi delar också aktivt ut information och kampanjmaterial bland våra anställda via våra olika kanaler”, uppger Fazer.
Enligt Kati Laakso, kommunikationsdirektör på energirådgivaren Motiva, lovar en del konkreta åtgärder, som att sänka temperaturen, medan andra ger mer allmänna löften om att informera anställda och kunder om energisparande.
– Uppmaningen att spara energi har tagits väl emot och det råder en stark talkoanda i landet. Men vi hoppas förstås att ännu fler kommer med, säger Laakso.
Det är Motiva som tillsammans med Energimyndigheten, Arbets- och näringsministeriet, Statsrådets kansli, Miljöministeriet och Sitra står bakom Snäppet svalare. Kampanjen uppmuntrar hushåll, företag och organisationer att spara energi efter att Rysslands krig i Ukraina fått energipriserna att skjuta i höjden och gjort tillgången begränsad.

”Krisen är allvarlig”

På tisdagen meddelade finanskoncernen OP att man deltar i talkot och utmanar andra företag och sina kunder att göra likadant.
”Vi sänker temperaturen med en grad på alla våra kontor. Enligt vår uppskattning motsvarar det uppvärmningen av nästan 200 egnahemshus med elvärme i ett år”, säger OP-gruppens chefdirektör Timo Ritakallio i ett pressmeddelande.
OP-gruppen lovade på tisdagen att sänka temperaturen med en grad i alla sina kontor, som ett led i att spara energi. Bilden är från huvudkontoret i Vallgård.
Uppvärmningen av fastigheterna står för ungefär en fjärdedel av OP-gruppens totala energikonsumtion.
K-gruppen är en annan stor aktör som meddelar om sparåtgärder. Affärskedjan har under årens lopp strävat efter att få ner sin energiförbrukning, bland annat genom att förnya belysningen och kylanläggningarna, och genom att investera i system för att ta tillvara och återanvända spillvärme.
Bland åtgärder som nu planeras finns installation av automatik för att optimera affärernas uppvärmning och reklambelysning.
”Vi tror att K-gruppen med hjälp av exceptionella åtgärder på kort sikt kan sänka elförbrukningen med 15–20 procent”, säger fastighetsteknikchef Antti Kokkonen i ett pressmeddelande.
Enligt K-gruppen står handeln totalt för 3–4 procent av elförbrukningen i Finland. Mest energi slukar belysning och kylanläggningar.
Helsingin Sanomat berättar om en K-köpman i Jyväskylä som stängt av kylskåpen för öl och läsk. När sommaren är slut är det inte så viktigt att få kylda drycker direkt från butiken, resonerar han, och har fått starkt stöd från kunderna. Försäljningen har inte påverkats, uppger köpmannen.

En grad = fem procent

Tumregeln är att en sänkning av inomhustemperaturen med en grad minskar energiförbrukningen med fem procent. Det uppger Johanna Kirkinen, överingenjör på Energimyndigheten.
– Störst sparpotential finns inom uppvärmning och varmvattenförbrukning. I kontorsbyggnader kan man spara mycket genom att sänka temperaturen, och numera finns automatik som hjälper till. Det lönar sig också att alltid släcka onödig belysning, men eftersom ledtekniken är energisnål är det svårare att göra stora besparingar här, säger Kirkinen.
Enligt Kati Laakso på Motiva behövs åtgärder både i offentliga byggnader och i hushållen.
– Folk har ofta onödigt varmt hemma. Man behöver inte ha 24-25 grader, det går bra med 20-21. 
Har du tips på hur man kunde spara energi i samhället, på arbetsplatsen eller hemma?

ANDRA LÄSER