Onödigt att debattera lösryckta detaljer

24.08.2021 22:00 UPPDATERAD 25.08.2021 09:11
På debattsidorna i HBL har en ovanligt stor grupp klimatspecialister som i en handvändning hittar fel i den massiva AR6-rapporten (en rapport, inte en modell). 3 949 späckade sidor i en pdf-fil på 250 Mb. Det går varken att bekräfta eller dementera innehållet genom att hänvisa till historiskt höga vattenstånd, vildvuxna skogar eller enskilda borrkärnor.
Enbart termen “ice age” förekommer 83 gånger i text och källförteckning, “forest fire” 26 gånger och “sea level” mer än tusen gånger (!) om min dator räknar rätt.
Att diskutera lösryckta detaljer om klimatforskningen på en debattsida kan knappast leda någon vart tyvärr. Minsta påstående kan kräva en lång utredning. För någon tid sen publicerade professorerna emeriti Pertti Sarkomaa och Seppo Ruottu kritik av klimatforskningen. Professor Ari Laaksonen på Meteorologiska institutet gjorde det stora jobbet att plocka isär deras argument på Twitter under taggen #srmunaukset. Man lyfter på hatten, men förstår att detta är ett sisyfosarbete och en engångsföreteelse.
Det enda praktiska alternativet som jag ser är att utgå från AR6, ta upp någon kontroversiell del och bena ut den till grunden, förutsatt att den teoretiska kunskapen är tillräcklig. Vi andra får lita på att IPCC-arbetet är vetenskapligt och att det producerar allt bättre slutsatser. Det är allt skäl att minnas att också forskarna har en skala för sannolikheter i rapporten: “mycket sannolik”, “osannolik” etcetera för sina påståenden.
För er som vill fördjupa er i rapporten finns det givetvis sammandrag. Carbon Brief-sidorna har en bra tabell över de mest centrala resultaten jämfört med AR5-versionen. Jag gjorde länken (https://tinyurl.com/ipccar6) som för dit direkt. I början av tabellen finns påståendet “det är tveklöst/entydigt att mänsklig verksamhet har värmt upp atmosfären, oceanerna och landmassorna. Utbredda och snabba förändringar har ägt rum i atmosfären, haven, kryosfären och biosfären” (min översättning). Påståendet finns alldeles i början av huvudrapporten i kapitel A.1, sidan 6. Din och min suv, 60 tums tv, hundmat, södernresa och alltför stora hus gör det hett om öronen för barnbarnen – för att uttrycka det anekdotiskt.
Den som är oense ombeds ladda ner rapporten och läsa källorna, så fortsätter vi debatten. Själv kommer jag att ignorera alla som hänvisar till att det för tillfället är -53 grader Celsius vid sydpolen.

Pontus Mattsson

Borgå

ANDRA LÄSER