Hotad pastor lovsjunger Gud – kosta vad det kosta vill

– Jag visste att jag skulle väcka reaktioner när jag återvände till Finland. Men dödshot på vindrutan väntade jag mig inte, säger Patrick Tiainen, 23-åriga frikyrkopastor och grundare till den nykarismatiska rörelsen Word of Faith Church Finland med huvudkontor i Karleby.

Ber live. Förböneprogrammen, dit tittare från Sverige och Finland kan ringa och mejla om sina behov, spelas in i kaféet. Som fond har Patrick Tiainen och hans team låtit bygga en minikopia av muren i Jerusalem, dekorerad med hebreiska tecken.
Jeanette Östman
18.06.2016 08:00 UPPDATERAD 18.06.2016 08:59
Patrick Tiainen, 23, tar emot oss när vi knackar på vid industriområdet strax utanför Karleby centrum. I det rymliga kontoret på andra våningen står datorn påslagen och med täta mellanrum plingar det till. Men det är lugnt, vi ska få en timme av hans tid.
– Den 11 maj 2014 firade vi vår första gudstjänst som inhyrda i Metodistkyrkan i Karleby. Ett drygt halvår senare flyttade vi till vår nuvarande adress. Det krävdes en detaljplaneändring för att den tidigare bygghallen skulle få användas som samlingslokal. I dag hyr vi 800 kvadratmeter.
Tiainen guidar oss genom renoverade rum i moderiktiga färger: öppet kontorslandskap, gästrum som också används som ankomstboende, kansli, mötessalar, barnens kyrka och lekrum för de allra minsta, en spegelsal där lovsångs- och dansgruppen övar, kaféet där ungdomarna träffas och mathjälp delas ut, en tv-studio...
– För tillfället sänder vi ett förbönsprogram en gång i månaden på Taivas TV7. Det är ett direktsänt program dit folk kan ringa eller mejla och så ber vi för dem live. I slutet av maj börjar vi sända i Sverige i samarbete med Himlen TV7.

Helande och änglamöten

En ung pastor utan formell teologisk utbildning som predikar eldigt och inlevelsefullt. Redan som 21-åring hade Tiainen hunnit grunda två församlingar, en i Kenya och en i Finland. Nu har han planer på en ny frikyrklig skola. Det härgör honom provocerande hos vissa.
– Jag visste att jag skulle väcka reaktioner när jag återvände till Finland 2014. Men att få dödshot på vindrutan väntade jag mig inte. Det känns väldigt ofinländskt, säger Tiainen som oroar sig över en allmänt ökande tendens att hota och ta till våld.
När Tiainen talar om dödshotet hänvisar han till sommaren 2014, då någon enligt honom hade vänt upp och ned på sakerna i hans bil och lämnat en lapp med ett dödshot på rutan. Tiainen anmälde det som ett bilinbrott. Han har också anmält flera hotelser som han har fått per mejl.
– Vart är vårt samhälle på väg? Våld är ett rop på hjälp från människor som saknar andra medel för att uttrycka sin inre smärta. På ett andligt plan vet jag att det handlar om kampen mellan mörker och ljus. Men på ett samhälleligt plan måste det vara möjligt att föra en dialog: vad är det i mig eller vårt budskap som väcker så starka känslor, och kan vi förändra vårt sätt att arbeta?
Vad är du villig att förändra?
– Jag är inte villig att kompromissa om budskapet men kan korrigera tillvägagångssättet. I grunden är det ju glädjens budskap vi vill föra ut.
Har intyg. Patrick Tiainen skulle gärna grunda en bibelskola lik den i Kenya. – Jag började studera på torsdag och höll min första gudstjänst på söndag. I Finland är den traditionella vägen att nya församlingsmedlemmar först bara är med och efter tre år får börja koka kaffe.
Den här våren har Tiainen blivit känd för allmänheten som en av deltagarna i Yle Femmans program Troende. Men vem var han innan han blev frikyrkopastor och frontfigur för ett nytt trossamfund?
– Jag är född i en tvåspråkig, evangelisk-luthersk familj som gick i kyrkan på julen och påsken. Jag har alltid velat åstadkomma en förändring och påverka människors mående i en positiv riktning.
Innan den livsförändrande resan till Kenya 2014, där han upplevde kallelsen att grunda ett nytt samfund i Finland, var planen att studera psykologi vid Åbo Akademi eller till brandman vid Räddningsinstitutet i Kuopio.
Samtidigt, påpekar han missnöjt, var han en så kallad "people-pleaser".
– Jag ville att alla skulle tycka om mig. Så tänker jag inte längre. Jag har fått tag i någonting som blivit så viktigt för mig att andras åsikt spelar mindre roll och jag går målmedvetet i den riktningen, kosta vad det kosta vill.
Och det lär ha kostat. Bland nyheterna om kristna som förföljs både utomlands och bland flyktingar i Finland har det också funnits flera om Tiainen.
Förutom konstanta hot ska han, natten mellan den fjärde och femte mars, för första gången ha utsatts för fysiskt våld.
– Jag vaknade upp utanför min bostad i Karleby med händer och fötter fasttejpade, tejp för munnen, svår smärta i huvudet och minnesluckor. På sjukhuset konstaterade man att jag hade en svår hjärnskakning och tecken på våld mot hals, mage och handleder, berättar Tiainen.
Kort efter intervjun meddelar polisen i Karleby att man slutar aktivt undersöka fallet med hänvisning till att det inte fanns några tecken på skador och man inte hittat någon misstänkt gärningsman. Det finns till och med en del som påstår att han själv skulle ha iscensatt misshandeln.
När jag kollar upp saken med Tiainen säger han att han inte förstår vilka kvalifikationer för yttre våld polisen använder sig av.
– Jag borde kanske ha fotograferat min mage när den blev gul och blå följande dag och skavsåren på lederna, men det tänkte jag inte på. Jag hoppas att fallet reds upp.
Församlingen sjunger med uppsträckta armar medan en orkester ackompanjerar. I Kotimaas webbreportage från våren 2015 kan man se Tiainen med en skir fana i handen. En ung kvinna dansar fram till scenen med småbarn ringlande efter sig.
Hotfulla incidenter har också inträffat i samband med dylika möten. Församlingen har numera ordningsvakter.
– Det lugnar både besökare och personer som kanske kommer hit med fel avsikt, säger Tiainen.
Ett problem inom de karismatiska rörelserna i Finland har, enligt Tiainen, varit att allt hängt på en person.
– Om den personen försvinner eller begår ett misstag upphör verksamheten och många, som sett för mycket upp till en enda person, tar skada. Jag vill minimera riskerna med personcentrering.
För att göra det har han startat en ledarskapsskola med 12 elever i den första kullen och 35 i den andra. Han har utnämnt flera nya pastorer. Drömmen är att starta en bibelskola som den han gick i i Kenya.
– Jag började studera en torsdag. Redan på söndag samma vecka höll jag min första gudstjänst. I Finland är det vanligt att nya medlemmar först bara är med och efter tre år får de börja koka kaffe.
Enligt Tiainen fyller församlingen både en andlig och en samhällelig funktion. Han kan få upp till 820 mejl på en vecka. Största delen vill ha förbön. De vidarebefordrar han till församlingens förböneteam.
På frågan vad han stöder sina teologiska utlåtanden på svarar Tiainen att han studerar konstant.
– Jag kör 2000 kilometer per vecka och lyssnar då på undervisning från hela världen.
Att han grundat ett eget samfund i stället för att ansluta sig till ett redan existerande förklarar han med att han vill återvända till rötterna. Han beskriver Word of Faith Church Finland som näraliggande en pingstförsamling med många karismatiska drag.
– Vi samarbetar med den evangelisk-lutherska kyrkan på lokal nivå. I januari predikade jag i Helsingfors. I juni besöker jag Tusby gamla kyrka, säger Tiainen som också skulle vilja samarbeta med församlingen i Karleby.
– Vi kunde koordinera våra insatser bland exempelvis äldre och unga. För tillfället är vårt team som besöker äldre överbelastat.
Men, säger han med hänvisning till predikanten Maria Åkerblom som i början av 1900-talet samlade en stor skara anhängare i trakten: han är medveten om att Karleby är bränd mark för karismatiska rörelser.
Vad tror du gör Österbotten så mottagligt för dylika rörelser?
– Området kallas bibelbältet och här finns många bokstavstroende. Någonting i vårt andliga och kulturella arv gör att karismatiska rörelser får resonans inom individen.
Tiainen räds inte för att säga att det förekommer helande i hans församling.
– Tron förändrar människors liv. Folk får säga vad de vill om mig eller verksamheten. När jag ser människor få ett nytt grepp om livet så vet jag att jag bidrar till att också samhället mår bra.
Förutom förböner i direktsändning upprätthåller församlingen en mejl- och telefonjour med separata nummer för Finland, Svenskfinland och Sverige. Församlingen har en skola i Kenya och det första missionärsparet finns i Spanien.
Totalt tolv personer, av vilka fem är anställda, och ett flertal teamledare deltar i det operativa arbetet i Karleby.
All verksamhet finansieras, enligt Tiainen, med donationer.
Ett koncept heter Kingdom Business och riktar sig till företag och politiker.
– Vi vill också få in ett nytänkande inom församlingarna. Vårt mål är ett hälsosamt företagstänkande där man sätter upp mål, utvärderar och utvecklar verksamheten.
Vad menar du?
– Jag menar att vi är målmedvetna i vårt arbete. Många församlingar har tappat det och blivit ineffektiva och tomma på drivkraft. Vi analyserar regelbundet hur många som vi nått ut till den senaste månaden, om vi fått nya medlemmar och hur de mår de i dag i förhållande till för en månad sedan. Jag vill alltid veta var vi står i relation till målsättning.
Planerna på en ny skola ligger på is efter att arbetsgruppen lämnade in sin ansökan till Kultur- och utbildningsministeriet för sent. Nu vill Tiainen se hur skolorna tolkar den nya läroplanen som träder i kraft i höst innan man lämnar in en ny ansökan.– Flera saker som vi månar om, som ökad valfrihet, nämns i den nya planen. Vi måste kunna visa vad vår skola, förutom att utgå från en kristen grund, skulle göra annorlunda.
Hotad. Frikyrkopastorn Patrick Tiainen är medveten om att han, i sitt budskap och sätt att uttrycka sig, kan utlösa också våldsamma reaktioner hos personer som bär på väldigt starka känslor. – Samtidigt har det alltid funnits gatupredikanter och vi talar mycket om tolerans i Finland, men finns den på riktigt ?
Han kallar det en livsstil. En livsstil som han njuter av. Mellan augusti och december i fjol deltog han i 53 möten på 32 orter förutom i Karleby.
– Min mamma frågade nyligen om jag minns hur jag i gymnasiet sade att jag vill jobba med många saker. Nåja, i det här arbetet får jag verkligen göra det.
Den 2 juli gifter han sig med sin fästmö Maria och flyttar ihop med henne. Patrick Tiainen använder också sitt privata jag som förebild.
– Vi vill återinföra standarden för sällskapande och äktenskap, visa att vi värdesätter och respekterar varandra. Många människor lever i relationer där det saknas ömsesidig respekt. Så många gränser i samhället har suddats ut.
Maria, som är kosmetolog, är redan involverad i församlingsarbetet. Avsikten är att hon ska få en heltidstjänst.
– Det finns en plats för henne här. Hon behövs.
Vi ska strax gå och för skyltningen på utsidan på tal. Den är diskret på gränsen till obefintlig.
Tiainen medger bristen men drar en parallell till Johannes Döparen. Han predikade i vildmarken och ändå hittade massorna honom.
– Våra samlingar har 200 regelbundna besökare. Jag tror på att vi, i stället för att satsa på marknadsföring, ska predika de rätta sakerna. Då kommer folk att hitta oss.

Patrick Tiainen

Ålder: 23.
Familj: Mamma, pappa, storebror och storasyster. Gifter sig den 2 juli med Maria och flyttar då ihop med henne.
Bor: I Karleby.
Utbildning: Pastor. Gått tio månader i bibelskola i Kenya.
Gör: Leder den första lokalförsamlingen för internationella Word of Faith Church i Finland. Har även startat smågrupper i Nedervetil, Uleåborg, Vasa, Tammerfors, Björneborg, Helsingfors och Kuopio.
Fritid: Jobbar alla dagar, ofta mellan klockan 10 och 22. Ledig på tisdagar och är då gärna ute i naturen eller tar långa joggingturer till havet. Tidigare aktiv inom frivilliga brandkåren men just nu räcker tiden inte till för det.
Senaste lästa boken: Abba's heart: Finding Our Way Back to the Father's Delight (Neal Lozano, Matthew Lozano, 2015). Läser ofta flera böcker parallellt.
Aktuellt: Deltog i Yle Femmans serie Troende på våren. Deltar i Joosua-konferensen för män och Ester-kvinnokonferens i Karleby i juli respektive augusti, samt i Arctic North i Norge i juli. Predikade i Tusby gamla kyrka i början av juni. Planerar nya möten i södra Finland i höst.

ANDRA LÄSER