Yle-enkät: Allt fler finländare för Natomedlemskap – 9 av 10 SFP-väljare säger ja

Hela 76 procent av finländarna stöder nu ett Natomedlemskap. Det visar Yles färska enkät.

Finländarnas stöd för Nato ökar i rasande takt.

I mars låg stödet på drygt 60 procent. Sedan dess har allt fler finländare blivit positivt inställda till ett Natomedlemskap.

Enligt Yles färska enkät är nu 76 procent av befolkningen för Nato. 12 procent är emot ett medlemskap och 11 procent väljer alternativet "vet inte".

Mer än hälften av de olika partiernas väljare är för ett medlemskap. Och det gäller nu alla partier, även Vänsterförbundet, vilket är nytt sedan enkäten i mars.

Störst är stödet bland Samlingspartiets väljare, hela 96 procent. Men även SFP:s väljare är kraftigt för en anslutning till Nato – 9 av 10 av partiets väljare tycker att Finland bör gå med.

Precis som tidigare är män i högre utsträckning för ett Natomedlemskap än kvinnor. Drygt 80 procent av männen säger ja, medan 72 procent av kvinnorna är för ett medlemskap.

1 270 finländare deltog i enkäten som är gjord av Taloustutkimus den 4-6 maj. Enkätens felmarginal är 2,5 procent.

ANDRA LÄSER