Nu är HUS hårda sparlista här – samjourer i Borgå, Lojo och Malm kan stängas helt

Slaktlistan är lång för att HUS ska få sin budget för nästa år i balans. På förslag finns allt från att stänga samjourerna vid Borgå, Lojo och Malms sjukhus. Det kan också betyda en stängning av Lojo bb.

Samjouren i Borgå sjukhus är hotad.
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
28.09.2022 13:36 UPPDATERAD 28.09.2022 21:41
 Sparkravet är 95 miljoner och listan med förslag på sparobjekt är lång. Det här kommer fram av föredragningslistan inför HUS-sammanslutningens styrelsemöte som är på måndag. 
Sparkravet gäller alltså den nya HUS-sammanslutningen, som ägs av välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad, och som har en ny organisation och budget från och med årsskiftet.
Bland förslagen finns att lägga ner samjouren i Borgå, Lojo och Malm i Helsingfors. 
Samjour betyder vanligen dygnet runt-mottagningar där man vårdar både patienter från primärvården och den specialiserade sjukvården. 
Det här skulle innebära att också bb i Lojo måste stänga, eftersom förlossningarna är beroende av sådan vård som finns inom samjouren, till exempel möjlighet att ordna med akuta operationer. 
Sjukvårdspolitiker i både östra och västra Nyland riktar hård kritik mot förslaget. 
– Det minsta vi kan kräva är att varje välfärdsområde ska ha ett sjukhus med jourverksamhet, säger Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) från Borgå, som sitter i HUS styrelse.  
– Borgå sjukhus ska också i framtiden ha jour och vara ett sjukhus som ger service till alla åldersgrupper. Vi kan inte godkänna att det graderas ner till bara ett dagsjukhus, meddelar Mikaela Nylander (SFP), som är styrelseordförande i Östra Nylands välfärdsområde.
Mikaela Nylander (SFP) är styrelseordförande i Östra Nylands välfärdsområde.

Från Hangö till Helsingfors

På sparlistan finns ett förslag om att lägga ner de jouravdelningar som tar emot allvarliga olycksfall, så kallade traumaavdelningar i Lojo och Borgå. Det betyder att en patient som drabbas av en allvarlig trafikolycka i till exempel Hangö kan blir tvungen att åka ända till huvudstadsregionen för att få specialsjukvård. Också nedskärningar i personalförmåner och i psykiatriforskningen finns med bland förslagen på sparobjekt.
Henrik Wickström (SFP) är vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområde, som är en av HUS ägare från och med nästa år. Han har länge följt situationen inom HUS, eftersom han sitter i styrelsen för HUS kommunsammanslutning, som läggs ner vid årsskiftet när välfärdsområdena blir det nya HUS ägare.
– Att gå åt regionsjukhusen och personalförmåner är absurt. Det här är något som inte kan verkställas. Jag är verkligen bestört över det här förslaget. Med de här åtgärderna kan vi inte erbjuda den vård som invånarna behöver. Det här skulle vara en fortsättning på HUS centraliseringspolitik och det kan jag inte godkänna, säger Wickström i pressmeddelande.
Samjouren vid Lojo sjukhus hotas av stängning vilket i förlängningen skulle innebära att också bb läggs ner.
Den svåra situationen har uppstått eftersom all finansiering till den nya HUS-sammanslutningen kommer från välfärdsområdena. Flera av välfärdsområdena har själva ett stort minus i budgeten för nästa år. HBL har tidigare rapporterat om ett underskott på nästan 100 miljoner för Västra Nylands välfärdsområde. Staten betalar alltså statsandelar till välfärdsområdena som i sin tur finansierar HUS. 

Förhandlingar om kortare lista?

HUS styrelseordförande Risto Rautava (Saml) säger att orsaken till att situationen har uppstått är att modellen för statsandelar behandlar Nyland orättvist. 
– Det finns ett gjutfel i hela systemet. Nyland behandlas oskäligt hårt i vårdreformen, säger Rautava med hälsning till regeringen. 
– Vi måste fatta beslut om sparåtgärder och det är klart att det är en hård sparlista. Men vissa delar kan kompenseras om vi får finansiering, bara vi får till en förhandling om det, med både välfärdsområdena och staten, säger Rautava. Som svar på kritiken mot att västra och östra Nyland drabbas extra hårt säger han att också Helsingfors råkar ut för nedskärningar. 
Enligt HUS styrelseordförande Risto Rautava är orsaken till att situationen har uppstått modellen för att statsandelar behandlar Nyland orättvist.
Wickström hoppas att HUS inte gör akuta nedskärningar utan att styrelsen diskuterar med välfärdsområdena, som i sin tur måste diskutera med staten. Också Blomqvist-Valtonen svarar att den enda möjligheten är att välfärdsområdena diskuterar situationen. 
– HUS har fattat beslut om att man kan granska ramen på nytt om det behövs. Nu är det dags att göra det, säger Blomqvist-Valtonen. 
Karin Cederlöf representerar SFP i HUS-sammanslutningens styrelse. 
– Det här skulle vara en katastrof för sjukvården i Västra Nyland. Det strider också mot mot målsättningarna i vårdreformen, det vill säga att en av grunderna är att erbjuda likvärdig sjukvård för alla, säger Cederlöf.

Vad har du för hälsning till SFP:s egna ministrar, som kan påverka frågan i regeringen?

– Jag hoppas att modellen justeras så snabbt som möjligt så att finansieringen går ihop. Det här kan inte vara det som man ville uppnå med vårdreformen.
Artikeln har uppdateras.

ANDRA LÄSER