Det räcker inte med att blunda

I Italien upplevde jag resultatet av att vända bort blicken: en explosiv spridning av smittan och ett hälsovårdssystem vid gränsen till kollaps.

Förra veckans onsdag återvände jag från Italien med hosta. I enlighet med THL:s anvisningar ringde jag på torsdagen min hälsocentral för att bli testad, men blev kopplad först efter upprepade ringningar och över fyra timmars sammanlagt köande. Operatören sade utmattat att det är en otrolig kö för att ens bli bedömd om man borde bli testad, men att en läkare skulle ringa upp mig. Jag väntar ännu på samtalet.
Nu har HUS meddelat att de inte testar misstänkta fall av coronavirus om man inte tillhör en riskgrupp. Med drygt 100 bekräftade fall i Nyland är vår sjukvårds testningskapacitet tydligen överbelastad.
Detta är extremt oroväckande då antalet infektioner kan väntas fördubblas var tredje dag. Om inte alla misstänkta fall testas – vilket nu är HUS officiella linje – blir det omöjligt att lita på THL:s officiella siffror. Deras enda funktion är då att ge en falsk känsla av kontroll.
I söndagens ledare (HBL 15.3) skriver Susanna Ginman att vi måste "låta den bästa kunskapen styra” och följa THL:s expertis. I följande mening erkänner hon ändå att till och med THL:s generaldirektör gått till en presskonferens med förkylningssymtom. Finlands reaktion är nu en av de svagaste i Europa och inte i enlighet med WHO:s rekommendationer. Enligt vilken expert är det acceptabelt att inte ens testa samtliga fall?
Trots att våra myndigheter tagits på sängen av denna epidemi, verkar HBL utan minsta kritik rapportera THL:s officiella utsagor. Just nu behövs djuplodande och ifrågasättande journalistik för att ge oss läsare en verklig bild av situationen.
I Italien upplevde jag resultatet av att vända bort blicken: en explosiv spridning av smittan och ett hälsovårdssystem vid gränsen till kollaps – följt av försenade, extrema åtgärder då hela landet i praktiken stängdes. Trots alla bevis på motsatsen verkar vi i Finland ännu tro att vi kan undvika samma öde med att blunda hårt och hoppas på det bästa.

Stella Roos,

studerande, University College London

Svar: Det är bra att vara kritisk, men kritiken måste vara välunderbyggd. Besluten kring allt som har med coronavirus att göra är en balansgång, och görs utifrån det man vet just då. Det danska beslutet att stänga gränserna backades inte upp av hälsomyndigheten men vi har också olika förvaltningskulturer (HBL 16.3). Testen är en sak för sig, nu tycks HUS och THL komma med olika uppgifter, vilket är oroväckande.

Susanna Ginman,

chef för opinionsredaktionen, HBL

ANDRA LÄSER