Karen Ellemann till HBL: Det viktigaste är att lösa gränshindren i Norden

Karen Ellemann blir Nordiska ministerrådets generalsekrereterare från årsskiftet. Den förra danska ministern och Folketingsledamoten ser gränshindren som den största utmaningen – och att folk ska veta vad Nordiska ministerrådet egentligen gör.

Karen Ellemann börjar jobba som ny generalsekreterare för Nordiska ministerrådet från och med årsskiftet.
Richard Nordgrenrichard.nordgren@hbl.fi
20.11.2022 05:01
Det är ingen duvunge som efterträder den förra Centerministern och generalsekreteraren Paula Lehtomäki som generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. 
Karen Ellemann har suttit i Folketinget för Venstre sedan 2007, är flerfaldig dansk minister – bland annat Nordenminister – och har tidigare gjort sig känd för hård kritik mot ”den nordiska kaffedrickarklubben som borde läggas ner”. Ett intressant utgångsläge för den person som har ansvaret för prioriteringar och att allting rullar på när det gäller den dagliga driften av det nordiska regeringssamarbetet.

ANDRA LÄSER