Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide! – HBL firar samernas nationaldag med nordsamisk rap

Den 6 februari firas samernas nationaldag. Dagen till ära publicerar HBL en låttext på nordsamiska av rapartisten Áilu Valle med svensk översättning. I låten Suga suga (Ro, ro) möter samernas syn på människan som en del av naturen tempot i dagens hektiska samhälle.

Áilu Valle (f. 1985) är en samisk rapartist, född i Kaamasmukka by (Gámasmohkki) i Utsjoki (Ohcejohka) och numera bosatt i Enare (Anár). Låten Suga suga finns på hans tredje egna album<i> Viidon sieiddit </i>(2019).
Svensk översättning och musikvideo hittas längre ner i texten.

I Finland talas tre samiska språk

I Finland talas tre olika samiska språk: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Av dem är nordsamiska det största, medan de två mindre språken under de senaste åren fått ett uppsving tack vare aktiva återupplivningsåtgärder. I många släkter har kontakten med språket brustit, delvis på grund av tvångsförfinskning och stränga internatskolor där barnen var förbjudna att tala samiska. I dag tar många samer språket i besittning på nytt, och en kanal för detta är rapmusiken.
Áilu Valle (f. 1985) – som HBL publicerar i dag – är en samisk rapartist, född i Kaamasmukka by (Gámasmohkki) i Utsjoki (Ohcejohka) och numera bosatt i Enare (Anár). Suga suga finns på hans tredje egna album Viidon sieiddit (2019). Han har också gästspelat på bland annat Palefaces skiva och översatt sångtexter för den nordsamiska versionen av Frozen 2 (Jikŋon 2). Áilu Valle erhöll statspriset för barnkultur 2019. I motiveringarna konstaterades då bland annat att hans arbete hjälper till att förstärka identiteten hos barn och unga med minoritetsspråksbakgrund. "Var och en har rätt till konst på sitt eget språk."
Rappionjär i finska delen av Sameland var Amoc (Mikkâl Morottaja), som gav ut raplåtar på enaresamiska redan 2006. Áilu Valle rappade först på engelska och finska innan hans första skiva på nordsamiska kom 2012 och på sistone har han fått sällskap av bland annat Yungmiqu (Mihkku Laiti), som släppte sin debutsingel 2019. Kollektivet Indigenous Bastards gör musik i EDM-stil och kombinerar alla tre språken. De släppte sin första singel 2019.
Vill du lära dig lite samiska? Yles sajt Säg det på samiska är ett bra sätt att komma i gång.

Áilu Valle: Suga suga (Ro, ro)

Dápmohat ja hárrit bákŋet
Árvalattan
ammal fargga
fierbmái čákŋet
mun bivddán
Čearrehat čaibmet,
čođggiid soaját njurggodit
Giellavealgu máinnasta
nu ahte raddedolggit čurggodit
Go mun ledjen uhcci,
buot lei nu oahpis
Oktageardán ja čielggas,
áhčči muinna sáimmaid suhppii
Ruoktogáttis
vuordimin lei boares soahki
Masa čatnat fatnas gitta
go gearggaime,
de beasai luohti
Iluin, iluin, iluin
Muhto áššit eai leat šat dego ovdal
Dál mo nu nu hiluid háluid,
buot nu jođánit rievdan
Illá bison maŋis,
huššii duššan olbmuid
illá oahpan dovdat
Gáhkkoratge jávkan,
ammal dáid lahppon sieluid
rassamii nu gievdan
Ádjagis šaddan dat jogaš,
jogažis šaddan dat eatnu
Man miel
mii leat ribahan meara al
issoras leavttuin
Dán diehtodulvvis
goiku gal čiekŋu
ja dasa mii oadjut
Ja nu mii dál
oktanis juhkat ja suhkat
Eatge geargga šat
masage vuodjut
ja nu mii vuodjut
Refräng:
Juohkehaš mis
suhká seamma báruid al
Fárus seamma fatnas siste
mihtitmeahttun ábi alde
Gáttit geidosis
Don sugat, sugat, sugat
Juohkehaš mis
juhká seamma báruid miel
Áruid ja garuid dihte
Ganjal go golggiida
ja átnjal njolggiida
don jugat, jugat, jugat
* * *
Rohttestan mohtora johtui,
guođan din imaštit rohtui
Mus ii leat áigi
geahččat eallima gohtui
In váldde dien lohkui,
dál lea mus liiba
Áiggon oažžut áigái,
vuodjut áigáibohtui
Mun lean nuorra
ja nu máilmmi vitmat
Mun guorrasan áigái,
čuovun máilmmi ritmma
Áiggon šaddat rikkisin,
lean viššal ja searas
Dakkárin áiggon bissut,
buot lea olamuttus
mu várás dán dieđu mearas
Muhto de suotnjá oaivái fuolla,
galggašinbat mun leat gáttis?
Beaivesuonjar nuollá giellásiid,
leatbat diet jurdagat mus
beare plásttehat ja ráppit?
Go galggašin leat
doalaheamen dola ráttiin
De leange golaheamen
maid gávppit munnje vuvdet máddin
Áddejingo?
Maid mun hálan,
deavdde lása, gurre lása,
ii leat mu vihki
Galggan gal dán sorron fierpmi,
gávnnan jierpmi, dagan dan ihttin
Gohan juoga jugan, juoga jugan,
de loavdu guovdu meara dovdu
Seammás go huoban, sugan,
huoban, sugan,
ovttas earáin
oavdu mii nu govdut
Refräng: Juohkehaš mis...
* * *
Leatgo mii gahččan muorain
vai loktanan mearas?
Gos mii leat eret
ja gosa leat mannamin,
boktalan arvvi go jearan
Gažaldagat derpet ja derpet,
huškot dan soarppi
Mii fertet dohkkehit
leš dal gii beare
de gusto leat fuolkkit
Jus Eanan lea Eanni
ja Beaivi lea Áhčči
De naba dat čáhci?
Na mun lean čáhci,
don leat čáhci,
mii leat buohkat eanaš čáhci
De máhttitgo mii
eallit eatnan alde,
naba máhttitgo mii jápmit?
Naba máhttitgo mii riegádit,
go mis botkejuvvo rastá náhpi?
Jus mii gosa nu áibbašit
dat lea maid vuosttasin láhppit
Váimmus mii sávvat
ahte livččii fas ohki ja váhpi
Nagodango máhcahit
dan ráhkisvuođa oktavuođa,
vai rohtiidango dáhpái?
Mii sáhttá doalvut nu guhkás
ahte áhpi šaddá sáttoáhpin
Olmmošhan sáhttá gal jakŋadit
goikkuinis olles dán eatnama
Dahje leat gáhttemin eallima
ráinnasman čalbmin jus šiehtada
Ále vajálduhte
mii leat sáivojávrrit,
eatge sullot sierranasas
Mihtitmeahttun viisodat
min miela mearaid čiekŋalasas
Refräng: Juohkehaš mis ...

Ro, ro i svensk översättning

Bäcköringar och harrar vakar vid ytan
Jag funderar
snart kommer de väl
att simma in i nätet
jag ber om det
Silvertärnor skrattar
knipornas vingar visslar
Blåhaken pratar på
så att bröstfjädrarna grånar
Då jag var liten
var allt så bekant
Enkelt och klart
far lade ut näten med mig
Vid hemstranden
väntade en åldrad björk
att förtöja båten vid
då vi hann
undslapp mig en jojk
Med glädje, med glädje, med glädje
Men saker är inte längre som förr
Nu är de huller om buller,
allt har förändrats så snabbt
Jag hänger knappt med
människor som drunknat i allt fläng
jag lär knappt känna dem
Även smålommarna har försvunnit
de har väl tröttnat på
dessa vilsna själars flängande
En flod som fötts ur en bäck
en liten flod som vuxit sig stor
Och med den
har vi drivit ut på havet
med vild fart
I denna störtflod av information
blir törsten allt djupare
och det vänjer vi oss vid
Och det vi gör nu
är att dricka och ro samtidigt
Vi hinner inte
fördjupa oss i nåt längre
och så sjunker vi
Refräng:
Var och en av oss
ror på samma vågor
I samma båt
på ett gränslöst hav
ingen strand i sikte
Du ror, ror, ror
Var och en av oss
dricker i samma vågor
Vid motgångar och förbannelser
då tårar trillar
och begär galopperar
då dricker, dricker, dricker du
* * *
Jag drar i gång motorn
lämnar er undrande i snårskogen
Jag har inte tid
att skåda livet i livmodern
Jag tar inte hänsyn till det
nu har jag chansen
Jag ska få något till stånd
slita för mitt uppehälle
Jag är ung
och så oerhört begåvad
Jag anpassar mig till tiden
följer världens rytm
Jag tänker bli rik,
jag är flitig och stark
Och sådan tänker jag förbli
allt finns inom räckhåll för mig
i detta hav av information
Men då smyger oron sig på
borde jag vara på stranden?
Solstrålen klär av mig lögnen
är mina tankar
bara plast och spillror?
Då jag borde hålla
elden vid liv i de glödande kolen
konsumerar jag i stället
det söderns butiker säljer mig
Fattade jag nåt alls?
Vad är det jag svamlar,
fyll glaset, töm glaset,
inte är det mitt fel
Jag ska reda ut detta trassliga nät
och hitta vettet, jag gör det i morgon
Bara jag dricker nåt, dricker nåt
så lugnar sig känslan mitt i havet
Samtidigt som jag hopar och ror,
hopar och ror
tillsammans med andra
inte att undra på att vi flyter så
Refräng: Var och en av oss ...
* * *
Har vi klättrat ner ur träden
eller stigit upp ur havet?
Var har vi varit
och vart är vi på väg,
jag väcker regnet då jag frågar
Frågor som dunkar och dunkar
spöar upp skum
Vi måste acceptera
att vem vi än är
tycks vi alla vara släkt
Om Jorden är Mor
och Solen är Far
vem är då vattnet?
Nå jag är vattnet,
du är vattnet,
vi är alla huvudsakligen vatten
Så klarar vi då av
att leva på jorden
och klarar vi av att dö?
Klarar vi av att födas
då vår navelsträng klipps av?
Om vi längtar nånstans så är det
till det vi förlorade först
I våra hjärtan önskar vi att
det var foster och fostervatten igen
Klarar jag av att återupprätta
denna förbindelse av kärlek
eller är jag fångad i vanor?
Som kan föra oss så långt bort
att havet blir till en öken
Människan kan torka ut
hela denna jord med sin törst
eller värna om livet om vi är eniga
som en ren vattendroppe
Glöm inte
vi är saivosjöar*
inte isolerade öar
Gränslös visdom
i djupet av våra sinnens hav
Refräng: Var och en av oss ...

Översättning till svenska: Tove Djupsjöbacka.

*Saivosjö = sjö utan tillopp, i folklore uppfattad som dubbelbottnad, av samerna ofta betraktad som helig.

ANDRA LÄSER