Var fjärde ledningsgruppsmedlem i ett börsbolag är kvinna

En fjärdedel av medlemmarna i de finländska börsbolagens ledningsgrupper är kvinnor, visar Centralhandelskammarens färska sammanställning. Men bara tio av företagen leds av en kvinna som vd.

Vägen till vd går ofta via ekonomi och de kvinnliga ekonomidirektörerna är färre än de manliga på börsbolagen i Helsingfors.
Centralhandelskammaren har i flera år sammanställt statistik över kvinnornas andel i ledningen för de bolag som är noterade på börsen i Helsingfors. Enligt årets sammanställning är 27 procent av medlemmarna i börsbolagens ledningsgrupper kvinnor. Den siffran ligger på samma nivå som i fjol. Flest kvinnor finns det i de medelstora företagens ledningsgrupper.
ANDRA LÄSER