Twitterstoppad Trump kan ge skärpta EU-regler

Rätt eller fel att stänga av Donald Trump från sociala medier som Facebook och Twitter? Oavsett vilket är beslutet ännu ett argument för skärpta regler på nätet, anser tunga röster i EU.

Twitter har stängt av kontot för USA:s president Donald Trump och anger risk för att han ska "uppvigla ytterligare till våld" som skäl.
Nätjättarna stängde av Donald Trump i förra veckan sedan presidenten fortsatt att tala om ett utbrett valfusk mot honom, även efter att hans anhängare gjort sitt våldsamma intrång i USA:s kongress.
"Vi har låtit president Trump använda vår plattform i enlighet med våra regler. Men det nuvarande läget är helt annorlunda, då vår plattform används för att uppmana till våldsamt uppror mot en demokratiskt vald regering", meddelade Facebook-grundaren Mark Zuckerberg.
Äntligen, tycker vissa som ansett att bolag som Twitter och Facebook alltför länge flytt undan ansvar för vad som förmedlas via dem.
Farligt, anser andra som oroas över konsekvenserna för yttrandefriheten.

"Förbluffande"

Inom EU-kommissionen väljer man att se avstängning av Trump som ytterligare ett argument för att tydligare regler behövs – precis som kommissionen föreslog i sin lag om digitala tjänster (DSA) i december.
"Det faktum att en vd kan stänga av högtalaren för USA:s president på eget bevåg är förbluffande. Det är inte bara en bekräftelse på hur mäktiga de här plattformarna är, utan pekar också på svagheterna i hur våra samhällen är organiserade när det gäller det digitala", skriver inremarknadskommissionären Thierry Breton i ett debattinlägg på nyhetssajten Politico Europe.
EU:s inremarknadskommissionär Thierry Breton hoppas på tydligare regler för när och hur nätjättarna ska stänga ner användare på sina sociala plattformar. Arkivfoto.
Han får medhåll av tyske Manfred Weber, gruppledare för EU-parlamentets största partigrupp, kristdemokratiskt konservativa EPP.
– Vi kan inte överlåta till amerikanska teknikbolag att avgöra hur vi diskuterar och vad som kan och inte kan sägas. Vi behöver ett strängare regleringssätt, säger Weber till Politico.

Böter och avstängning

En skärpning är också på gång, även om EU-parlamentet och EU:s medlemsländer än så länge knappt ens hunnit titta på DSA-förslaget.
Det som ingår där handlar bland annat om att lägga ett större juridiskt ansvar hos framför allt de största nätjättarna. "Digitala samordnare" i varje medlemsland ska med hjälp av experter inom olika områden kunna slå larm om vad som uttrycks via plattformarna och kräva att bolagen agerar. Om inget görs ska bolagen kunna bötfällas eller rentav stängas av.
Åt andra hållet ska drabbade användare – som Trump – i sin tur få möjlighet att överklaga eventuella avstängningar och borttaganden, antingen hos bolaget eller via domstol.

Samarbete med USA?

Svårigheten ligger fortsatt i att avgöra vad som ska ses som hatbudskap eller desinformation, även om kommissionens förslag använder sig av de definitioner som plattformarna redan har accepterat i de frivilliga uppförandekoder som EU har pressat fram under de senaste åren.
Genom att formellt placera in reglerna i DSA hoppas EU-kommissionen tydligt kunna klarlägga för plattformarna vad som behöver blockeras eller inte.
Thierry Breton vill samtidigt få med sig USA för att slå fast principer som kan användas globalt.
"Genom att sätta en standard och förtydliga reglerna så har DSA potential att bli en avgörande demokratisk reform som kommer att tjäna framtida generationer", hoppas EU-kommissionären i sitt debattinlägg.

EU:s digitala lagförslag

EU-kommissionen lade i december fram förslag på två nya digitala lagar: om digitala tjänster (DSA) och digitala marknader (DMA).
Förenklat kan DSA liknas vid spelregler för det som händer på de digitala plattformarna, medan DMA ses som ett regelverk för hur de största plattformarna konkurrerar med andra mindre aktörer inom sitt specifika område.
I DSA ingår skärpta krav på att plattformar agerar mot illegalt innehåll och även hantering av illegala varor. Digitala samordnare i medlemsländerna får en övervakande roll för att se till att plattformarna agerar.
Lagförslagen ska nu i sedvanlig ordning behandlas av EU-länderna i ministerrådet och av EU-parlamentet, innan de eventuellt kan träda i kraft.

ANDRA LÄSER