Nytt företag vill tillverka batterimaterial i Vasa

Om allt går bra får Vasa en stor fabrik för tillverkning av anodmaterial som behövs i elbilsbatterier. Målet är att fabriken ska bli en av Europas ledande aktörer inom området.

Tomten som reserverats för anodmaterialfabriken är en av de största på Gigavasa-området.
Det är ett samföretag grundat av finländska Grafintec och indiska Epsilon Advances Materials som gjort en tomtreservering på Gigavasa-området och ingått ett intentionsavtal om en fabrik med Vasa stad. Grafintec, tidigare Fennoscandian Resources, är i sin tur ett helägt dotterbolag till internationella Beowulf Mining som är börsnoterat i London och i Stockholm.
Planen är att bygga en anodmaterialfabrik på området strax söder om staden, som är reserverat för aktörer inom batterivärdekedjan. Målet är att produktionen ska vara i gång 2025. Anoden är en av batteriets huvudkomponenter vid sidan av katoden och elektrolyten.
Vasas stadsdirektör Tomas Häyry välkomnar Grafintecs och Epsilons planer och säger att siktet är inställt på att bygga upp en anodmaterialproduktion av betydande omfattning.
– Efterfrågan på anodmaterial kommer att vara mycket stor i Europa de närmaste åren. Ambitionen är att bli en av de mest betydelsefulla spelarna på den europeiska anodmaterialmarknaden, säger Häyry.
Enligt Häyry är den planerade fabriksetableringen en viktig pusselbit i Gigavasa-områdets strategi att skapa förutsättningar för en hållbar batterivärdekedja.

Många konkurrensfördelar

Beowulf Minings vd Kurt Budge säger att Vasa har många konkurrensfördelar som avgjorde valet av etableringsort. Några andra platser tittar man inte på. Budge besökte Vasa i oktober och berömmer den positiva samarbetsatmosfären, infrastrukturen, kunnandet och tillgången till förnybar energi.
– Allt det här är ingredienser för framgång. Nu har vi ett arbetsfyllt år framför oss.
Till de första åtgärderna hör att sätta i gång processen med en miljökonsekvensutredning.
Enligt Budge är det tio månader sedan Beowulf Mining började samarbeta med indiska Epsilon kring projektet. Han konstaterar att den europeiska batterimaterialtillverkningens huvudfokus hittills legat på katodmaterial och ser det som en fördel att nu vara pionjär i Europa inom anodmaterial. I dag tillverkas 95 procent av batteriindustrins anodmaterial i Kina. Målet i Vasa är att inledningsvis tillverka 10 000 ton anodmaterial per år och senare 50 000 ton.

Gruvbolaget i flera tvister

Grafit är en central beståndsdel i anodmaterialet. I Heinävesi i Norra Karelen har Beowulf Minings och Grafintecs grafitbrytningsplaner varit föremål för en konflikt, där lokalbefolkningen är oroad över verksamhetens miljörisker. Gruvbolaget hävdar å sin sida att privata markägare lyckats få den lokala NTM-centralen att inrätta ett naturskyddsområde enbart för att förhindra mineralprospektering och gruvbrytning, och anser därför att bolagets grundlagsenliga rättigheter har kränkts. Tvisten har behandlats i Östra Finlands förvaltningsdomstol, uppger Yle.
Också i Sverige är Beowulf Mining föremål för en konflikt som gäller gruvbolagets planer på brytning av järnmalm i områden viktiga för samernas rennäring.
Vikram Handa som är vd för indiska Epsilon Advanced Materials säger att den planerade Vasafabriken kan använda både naturlig och syntetisk grafit, men att man inledningsvis fokuserar på naturlig grafit.

Stor tomt

Några siffror på fabrikens sysselsättande effekt uppges inte i det här skedet. Stadsdirektör Häyry konstaterar dock att storleken på tomten – 38 hektar – ger en fingervisning om etableringens omfattning. Tomten är en av Gigavasa-områdets största och ligger nära den tomt som reserverats för ett annat stort projekt, norska Freyr Batterys planerade battericellsfabrik.
Även om tisdagens nyhet är betydelsefull för Vasa finns orsak att inte ta ut all glädje i förskott. I våras meddelade brittiska Johnson Matthey att man planerar inleda tillverkning av batterimaterial i Vasa, men senare beslöt företaget överge hela affärsområdet.
Tomas Häyry är inte orolig för det.
– Om ingen tar över Johnson Mattheys planerade verksamhet finns det gott om andra aktörer som är intresserade av tomten, säger han.

Många projekt på gång

Flera projekt inom batteritillverkningens värdekedja är aktuella i Finland. Här är några exempel:
• I augusti meddelade norska Freyr Battery att man planerar en battericellsfabrik, en så kallad gigafabrik, i Vasa med produktionsstart 2025. Företaget har ingått ett intentionsavtal med staden, men något slutgiltigt etableringsbeslut har inte fattats.
• Statliga Finlands Malmförädling planerar en prekursorfabrik i Fredrikshamn tillsammans med kinesiska CNGR Advanced Material. Målet är att inleda produktion 2024. Prekursorn är ett metallpulver, en blandning av nickel, kobolt och mangan eller aluminium, och används i batteriets katod.
• Tyska BASF bygger en prekursorfabrik i Harjavalta. Enligt planen skulle fabriken vara klar i år, men projektet ligger på is efter besvär mot miljötillståndet för fabriken.
• I juni startade Terrafames nya nickel- och koboltsufitfabrik i Sotkamo. Materialen är centrala råvaror vid batteritillverkning.
• För ett år sedan startade Fortum en anläggning för mekanisk återvinning av batterier i Ikalis. Den ska fungera i kombination med bolagets hydrometallurgiska återvinningsanläggning i Harjavalta.
• Valmet Automotive har i över två år monterat batteripaket i Salo – en verksamhet som kontinuerligt har vuxit. I höstas inleddes montering av batteripaket också vid företagets bilfabrik i Nystad.
• Brittiska Johnson Matthey meddelade i april att man bygger en katodmaterialfabrik i Vasa, men beslöt i november lägga ner hela affärsområdet. Företaget bedömde att det skulle ha svårt att ta upp konkurrensen med mer etablerade konkurrenter.

ANDRA LÄSER