Aki Lindén vill att alla över 70 får fjärde sprutan – "gärna genast"

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén hoppas på ett snabbt beslut om att utvidga coronavaccineringarna så att alla över 70 kunde få en fjärde spruta.

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén. Arkivbild.
18.05.2022 18:10 UPPDATERAD 18.05.2022 18:37
I slutet av mars rekommenderade Institutet för hälsa och välfärd, THL, en fjärde dos coronavaccin för alla över 80 år och äldre som bor på vårdhem. I början av maj utvidgades rekommendationen till att gälla också andra äldre som vårdas i hemmet eller har försvagad hälsa och funktionsförmåga.
Det räcker inte, anser familje- och omsorgsminister Aki Lindén (SDP).
– Åtminstone alla över 70 borde kunna få sprutan, det är min åsikt. Gärna genast.
Flera andra länder har lagt åldersgränsen lägre än Finland. Till exempel i Sverige är den 65. Det är ändå Institutet för hälsa och välfärd som fattar beslut om vaccinrekommendationer, utifrån utlåtanden av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR). Beskedet har tidigare varit att rekommendationen kommer att utvidgas till fler grupper under hösten.
– Jo till hösten åtminstone, men jag hoppas att rekommendationen kommer fortare. Jag vet att man talar om den här frågan varje dag eller vecka, och jag tror att en rekommendation för alla över 70 kommer ganska snart, säger Lindén.
Då institutet och Social- och hälsovårdsministeriet i början av maj gick ut med de senaste siffrorna över dödsfall med coronaviruset skrev Lindén på Twitter att "en diskussion om de dramatiska dödssiffrorna de senaste veckorna är behövlig, rentav nödvändig". Då hade rekordantalet 474 dödsfall på två veckor registrerats för de två sista veckorna i april.
I måndags upprepade han sin diskussionsöppning på Twitter.

Vad är det vi borde diskutera?

– Jag efterlyser en diskussion om orsakerna till situationen. Vad har egentligen hänt? Vissa svar har vi redan men det går till slutet av året tills vi har de egentliga medicinska orsakerna och vilka sjukdomar folk faktiskt dött av. Själv tror jag att den största orsaken till siffrorna nu är omikron som smittar fem eller tio gånger lättare än de tidigare varianterna, så fastän dödligheten är lägre blir det ändå fler dödsfall eftersom så många smittas, säger Lindén.

Är det någon restriktion eller rekommendation som borde övervägas på nytt då?

– När THL hävde rekommendationen om munskydd och den slopades, förutom i vissa särskilda situationer, kom det ganska fort på. Jag kritiserar inte institutet för jag tror att de vet vad de talar om, men den här saken kom ändå väldigt fort – kanske lite för fort, säger Lindén och hänvisar till färsk forskning om munskydd.
Enligt studien, som redovisas i Finlands Läkartidning, kan man minska mängden partiklar med 20-70 procent med kirurgiska munskydd och över 90 procent med munskydd av typen FFP2 och FFP3.
På Twitter ställer Lindén också frågan om dödsfallen kunnat undvikas.

Vad svarar du själv?

– Det var en fråga. Då måste man diskutera om det hade varit möjligt att i Finland göra som i till exempel Shanghai. Mitt svar är nej. Folk hade nog av restriktionerna och jag tror att tiden vid månadsskiftet februari-mars var sådan att ingen hade orkat med mer förbud och stängda platser. Men lite kan man ju diskutera om det gick för fort att häva alla restriktionerna? Jag är inte säker, säger Lindén.
Läs också: Lasse Lehtonen: "Många kan dö i sommar om ingenting görs"
Institutet för hälsa och välfärd meddelar att färska siffror över dödsfall med coronaviruset presenteras på torsdagen. Coronaviruset är ändå inte alltid den primära dödsorsaken i de bokförda fallen, eftersom alla som testat positivt inom en månad före dödsfallet bokförs som dödsfall med coronaviruset. Över hälften av de drygt 4 000 dödsfallen sedan pandemins början har skett i år.
Enligt Tuija Leino, överläkare vid institutet, sker ungefär hälften av dödsfallen med coronaviruset inom tio dagar efter positivt test.
– I de fallen är sannolikheten att dödsfallet beror på just coronaviruset högre, men vi har ingen säker information om hur ofta coronaviruset är den primära orsaken. För äldre finns ofta flera orsaker som bidrar, säger Leino.
Av dem som vårdas på sjukhus med coronaviruset är ungefär 60 procent inlagda primärt för coronaviruset.

Överväger institutet att utvidga rekommendationen om den fjärde sprutan också till yngre åldersgrupper?

– Inte just nu. För tillfället är epidemiläget på väg mot det bättre på alla mätare, men vi följer hela tiden med såväl epidemiläget som hur vaccineringarna framskrider, säger Leino.