Biden: Vi ska lotsa in Finland och Sverige i Nato så snabbt som möjligt

Förenta staternas president Joe Biden lovar att USA ska jobba för att Finland och Sverige kan ansluta snabbt och smidigt till försvarsalliansen Nato. – Att Nato får nya medlemmar utgör inget hot mot någon, säger han.

USA:s president Joe Biden välkomnar Finland och Sverige med i Nato. President Sauli Niinistö och Sveriges statsminister Magdalena Andersson träffade Biden i Vita huset på torsdagen.
USA:s president Joe Biden välkomnar Finlands och Sveriges beslut att ansöka om medlemskap i försvarspakten Nato och uttrycker Förenta Staternas starka stöd för "två stora demokratiers" ansökningar. Biden intygade på en pressträff utanför Vita huset på torsdagen att han ska se till att USA driver på anslutningsprocessen så att den kan förlöpa så snabbt och så smidigt som möjligt.
Biden noterade att alla suveräna stater har rätt att själva besluta om sin säkerhetspolitik, och han uttryckte sin belåtenhet över att Finland och Sverige ska ansluta till "världshistoriens starkaste försvarspakt" efter att i flera år ha samarbetat intimt med alliansen.
– Finland och Sverige möter alla Natokriterier, sade han.
Biden konstaterade att Nato bildades i sviterna efter andra världskriget, men att alliansens funktion tidvis har ifrågasatts under årtiondena, inte minst kort efter millennieskiftet.
– I dag är det inte tu tal om saken. Nato är relevant. Nato är effektivt och behövs mer än någonsin.
Biden är belåten med att Finland och Sverige vill ansluta för att försvara gemensamma värderingar. Han noterade Finland och Sveriges insatser inom fredsbyggande och stabilitet, för mänskliga rättigheter och för klimatarbete, global hälsa och utveckling. Han konstaterade också att finländska och svenska trupper har samarbetat med Nato under insatser i Kosovo, Afghanistan och Irak, och att länderna stöttar Ukraina som försvarar sig mot den ryska aggressionen.
Biden bedömde att Finland och Sverige kommer att göra Nato starkare. Han sade att han stolt kan intyga att Finland och Sverige har USA:s fulla stöd under processen. Han lovade att skynda på ratificeringsprocessen i USA med argumentet att Finland och Sverige gör Nato starkare vilket också USA gynnas av.
– Att Nato får nya medlemmar utgör inget hot mot någon. Det har det aldrig utgjort. Nato är en försvarspakt med uppgift att försvara sig mot aggressioner, sade Biden innan han gav ordet vidare till president Sauli Niinistö och till Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Skriver historia tillsammans

President Niinistö sade att det är ett nöje och en ära att besöka Vita huset, och att Finland och Sverige är ute i ett angeläget ärende.
– Vi tar ett historiskt steg tillsammans när vi söker medlemskap i Nato. Finland har tagit sitt beslut efter en snabb men omsorgsfull process, sade Niinistö och hänvisade till att stödet för Natomedlemskap är stort bland folket och överväldigande i riksdagen.
Niinistö betonade att processen åskådliggör demokratins styrka i Finland. Han tackade också president Biden för att denne i mars ska ha uppmuntrat Finland att skrida till verket.
– Det var av stor betydelse.
Även om den inhemska debatten har handlat mycket om behovet att Natos säkerhetsgarantier påminde Niinistö om att medlemskap också innebär förpliktelser. Han sade att Finland har något att tillföra Nato och att Finland kommer att bli en stark Natomedlem.
– Vi tar vår säkerhet på största allvar. Finlands försvarsmakt är en av Europas starkaste, vi har konsekvent investerat i att utveckla vår förmåga och försvarsviljan i Finland är en av de starkaste i hela världen.
Niinistö sade att bollen nu ligger hos Natomedlemmarna, och att han hoppas på ett starkt stöd och en snabb ratificeringsprocess hos alla allierade så snart ansökan är godkänd i Nato.

Tog upp Turkietfrågan

Det för närvarande enda orosmolnet på den fortsatta processens himmel är Turkiets utspel om villkor för Finlands och Sveriges medlemskap. Turkiet ogillar ländernas inställning till kurdfrågan. President Niinistö noterade att Finland och Turkiet alltid har haft goda bilaterala relationer.
– Som medlem i Nato ska vi bidra till att stärka också Turkiets säkerhet precis som Turkiet ska bidra till att stärka vår säkerhet. Vi ser allvarligt på terrorism, vi fördömer terrorism i alla dess former och vi är aktivt engagerade i att bekämpa terrorism. Vi är öppna för diskussion om alla frågor, öppet och konstruktivt, sade Niinistö och noterade att samtalen fortsätter.
Alla Natos medlemsländer, inklusive Turkiet, måste ratificera Finlands och Sveriges ansökningar när Nato har godkänt dem, för att länderna ska upptas som nya Natomedlemmar.
Sveriges statsminister Magdalena Andersson sade i sitt uttalande att Natobeslutet utgör ett historiskt ögonblick för Sverige efter 200 år av militär alliansfrihet, och att Rysslands fullskaliga aggression mot det suveräna Ukraina var avgörande för beslutet.
– Min regering har kommit fram till att det svenska folkets säkerhet tryggas bäst som allierad i Nato, sade hon och tillade att stödet i den svenska riksdagen är mycket brett.
– Med Sverige och Finland som medlemmar kommer Nato att vara starkare. Vi är säkerhetsleverantörer.
Andersson sade att hon ser fram emot en snabb ratificeringsprocess och att Sverige för närvarande för dialog med alla Natomedlemmar, inklusive Turkiet, på flera nivåer för att reda ut vissa frågor.
ANDRA LÄSER