Tiden rinner ut för Helsingforsvarvet – men Carl-Gustaf Rotkirch har kanske en lösning på krisen

För att komma ur sin återvändsgränd måste Helsingforsvarvet klippa banden till sina ryskbördiga ägare. Hittills har det inte lyckats och tiden börjar vara knapp. Men styrelsemedlemmen Carl-Gustaf Rotkirch kan ha en lösning.

Helsingforsvarvet var Carl-Gustaf Rotkrichs första arbetsplats efter avslutade studier 1976. År 2019 återvände han som vd för en tid. Numera är han styrelsemedlem.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
19.03.2023 05:02
Tiden håller på att rinna ut för Helsingforsvarvet. Det enda fartygsbygge som pågår nu, expeditionskryssaren SH Diana, är nästan klart. Vid månadsskiftet mars-april överlåts hon till köparen, som redan annonserat ut jungfrufärden till den 15 april.
Sedan har de cirka 400 anställda inga större projekt att ta sig an, förutom en del mindre underleverantörsjobb.
Förhandlingar om nya beställningar pågår, men har ännu inte gett resultat. Problemet är varvets ryska kopplingar. Ägarna är ryskfödda, även om de har bott i EU i många år, och deras ägarbolag är registrerat på Cypern.

ANDRA LÄSER