Cargotec och Konecranes fusionsplaner stoppas

Det blir ingen fusion mellan verkstadsbolagen Cargotec och Konecranes. De två finländska börsbolagen är besvikna över beskedet från den brittiska konkurrensmyndigheten.

Det brittiska motståndet blev för stort. Konecranes och Cargotec överger planerna på en fusion.
Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA stoppar fusionen mellan finska Konecranes och Cargotec. På tisdagen konstaterade myndigheten i sin slutrapport att fusionen skulle hämma konkurrensen.
”De lösningar som lades fram av Cargotec och Konecranes lyckades inte undanröja våra farhågor på ett effektivt sätt, vilket gör att vi inte hade något annat val än att blockera denna fusion”, säger CMA:s ordförande Martin Coleman i ett pressmeddelande.
Konecranes och Cargotec är besvikna över beskedet, enligt ett gemensamt pressmeddelande.
”Sammanslagningen skulle ha skapat ett starkt europeiskt företag som skulle ha ökat den gemensamma innovationskapaciteten utan att hämma konkurrensen. Vi har gjort allt för att förverkliga fusionen och är besvikna över att tvingas ge upp fusionsplanerna”, säger Cargotecs ordförande Ilkka Herlin i pressmeddelandet.
Bolagen hör till de största inom sina sektorer. Oron är att det sammanslagna företaget ska få en för dominant ställning på marknaden. Fusionsplanerna har ändå utvärderats och godkänts av flera länders konkurrensmyndigheter.
Bolagen tillverkar olika sorters kranar och lastanordningar, för användning bland annat i hamnar.
Cargotec och Konecranes meddelar att förberedelserna för en fusion omedelbart upphör. Bolagen kommer att fortsätta verka som två separata företag.
ANDRA LÄSER