Coronaviruset ställer in Tall Ships Races i Åbo

Tall Ships Races, evenemanget för stora segelfartyg, besöker inte Åbo i juli. Evenemanget skulle "innebära ett hot mot regionens hälsosäkerhet", konstaterar stadens ansvariga smittskyddsläkare.

Tall Ships Races skippar Aura å i sommar.
Tall Ships Races, jätteevenemanget för stora segelfartyg, besöker inte Åbo i sommar. Evenemanget skulle ha ordnats längs med Aura å den 5–8 juli.
Enligt ett pressmeddelande från Åbo stad är det, med Finlands nuvarande begränsningar för inresa, inte möjligt för fartygen att anlända till Åbo för besättningsbyten och för själva evenemanget.
Ägaren Sail Training International (STI) fattade beslutet i tisdags tillsammans med de deltagande hamnarna. Beslutet baserade sig på en redogörelse som Åbo stad skickat in. Där ingick ett utlåtande från Jutta Peltoniemi, stadens ansvariga smittskyddsläkare.
"Om Tall Ships Races 2021 skulle anlända till Finland och Åbo skulle cirka tusen utländska medborgare stiga iland på kort tid och detta skulle innebära speciella utmaningar och hot mot regionens hälsosäkerhet. De inresande skulle komma från många olika delar av världen och majoriteten av dem skulle vara unga vuxna som ännu inte blivit omfattande vaccinerade", konstaterade Peltoniemi.
Enligt Åbo stad ligger alla värdhamnar i sommarens Tall Ships Races i länder där incidensen är klart högre än i Finland.

Lättare begränsningar hjälper inte

Till beslutet bidrar begränsningarna för sammankomster i Egentliga Finland. Då Tall Ships Races tidigare ordnats i Åbo har evenemanget lockat över 100 000 dagliga besökare till åstranden, uppger Åbo stad.
Staden konstaterar att det är omöjligt att tryggt genomföra ett sådant evenemang även om begränsningarna för offentliga evenemang lättats något i juli. Tall Ships Races skulle riskera att äventyra befolkningens hälsa, både lokalt och nationellt, i ett läge där vaccinationstäckningen fortfarande är otillräcklig.
Åbos ägarstyrningsdirektör Jarkko Virtanen, som lett organisationskommittén, beklagar att Tall Ships Races inte blir av.
"Men stadens huvudansvar ligger i att säkerställa invånarnas trygghet. Vi tror fortfarande starkt på att de stora segelfartygen kommer att återvända till Aura ås stränder igen när pandemin har besegrats och evenemanget kan organiseras i sin helhet", konstaterar Virtanen.
Åbo har redan meddelat att staden vill ordna evenemanget år 2024.
ANDRA LÄSER