Regeringen föreslår höjning av studiestödets inkomstgräns

Nästa år kan en studerande som får studiestöd under 9 månader få tjäna drygt 15 600 euro utan att tappa stödmånader.

Regeringen vill ge studerande möjlighet att tjäna mer pengar vid sidan om studierna. Arkivbild.
Regeringen vill höja inkomstgränsen för studiestödet med 25 procent år 2022. Genom höjningen hoppas regeringen kunna främja studerandes möjligheter att arbeta vid sidan om studierna.
Med inkomstgräns avses den summa pengar som en studerande kan tjäna utan att bli tvungen att stoppa eller betala tillbaka studiestödet. Inkomstgränsen räknas ut enligt kalenderår och beror på hur många studiestödsmånader studeranden utnyttjar under året.
Undervisnings- och kulturministeriet meddelar att man berett ett utkast till regeringens proposition om höjningen av studiestödets inkomstgräns. Enligt utkastet skulle årsinkomstgränsen för en studerande som får studiestöd under 9 månader vara 15 630 euro år 2022. För tillfället är årsinkomstgränsen för 9 stödmånader 12 498 euro.
I detta skede föreslås höjningen av inkomstgränsen vara temporär och endast gälla år 2022. Regeringens avsikt är att propositionen behandlas i samband med budgetpropositionen för 2022. Enligt Undervisnings- och kulturministeriet är utkastet till propositionen nu på remiss.
ANDRA LÄSER