Så gör du om ditt barn blir utan studieplats – i dag kommer beskeden

Antagningsresultaten till gymnasier och yrkesskolor publiceras i dag torsdag. Vi guidar till hur man tar emot studieplatsen – och vilka alternativ som finns för den som blir utan studieplats.

På torsdagen kommer antagningsresultaten till gymnasier och yrkesskolor. Många läroinrättningar publicerar en lista på de antagna på skolans hemsida. Arkivbild på Tölö gymnasium.
13.06.2018 18:32 UPPDATERAD 14.06.2018 08:28
Resultaten i den gemensamma ansökan kommer på torsdag och namnen på de antagna publiceras ofta på skolornas hemsida, förutsatt att man har gett publiceringstillstånd.
Om man har angett e-postadress i ansökningsblanketten, får man en länk till ett personligt resultatbrev i sin e-post.
Läroinrättningarna skickar ett brev till sina antagna med instruktioner om hur man tar emot sin studieplats och godkända studerande får också en länk så de kan göra det elektroniskt. Det ska göras så snart som möjligt, men senast 28 juni.
Man kan också ta emot sin plats via tjänsten Min Studieinfo, men det kräver inloggning med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.

Tidtabeller 2018

Information om antagningsresultatet tidigast 14 juni
Ta emot studieplatsen senast 28 juni
Ansökningstiden pågår fram till 24 juli kl. 15.00
Antagningsresultat tidigast 3 augusti
Ta emot studieplatsen senast 17 augusti

Loppet är inte kört

De som blir utan studieplats i vårens gemensamma ansökan får både ett elektroniskt och ett fysiskt resultatbrev med beskedet. Efter det finns det ännu en chans att nappa en överbliven studieplats. Läroinrättningarna meddelar på Studieinfo eller på sina egna webbplatser om utbildningar med lediga studieplatser.
Gymnasierna får från och med och med fredag informera om utbildningar med eventuella lediga studieplatser.
Till gymnasierna, tionde klassen och Luva, som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning, kan man söka via tilläggsansökan. Yrkesskolor och utbildningsprogrammet Valma, som förbereder elever inför en yrkesutbildning, använder sig av en kontinuerlig ansökan. Hur och när man söker varierar enligt utbildning. Utbildningarna inleds på hösten.

Be om hjälp

Ett alternativ att överväga är också yrkesutbildningar som börjar på våren. Till dem söker man alltid via kontinuerlig ansökan, men olika läroanstalter och utbildningar har olika ansökningstider. Detaljer om hur och när man söker finns på Studieinfo eller på skolornas egna webbsidor.
Även folkhögskolorna erbjuder studiehelheter på minst 12 veckor som riktar sig till unga. Information om kortare kurser finns på Folkhögskoleföreningens webbplats eller direkt av folkhögskolorna. För ett utbildningsprogram på minst 12 veckor linje får man tilläggspoäng i den gemensamma ansökan.
För hjälp med att orientera sig i djungeln av studieplatser kan man kontakta grundskolans elev- eller studiehandledare, eller arbets- och näringsbyråns utbildningsrådgivning, som också finns på Facebook. Dessutom ger yrkesläroanstalterna handledning om vilken yrkesutbildning som skulle passa just dig.

Gemensam ansökan

Med endast en ansökningsblankett kan man söka till olika slags utbildningar. Ansökningstiderna infaller på våren och hösten.
På hösten ordnas gemensam ansökan till högskolor, men då erbjuds ett mindre antal utbildningar än i vårens ansökan.
Under våren ordnas gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt till högskolor.
Året runt kan man söka till grund-, yrkes- och specialyrkesexamina genom yrkesskolornas kontinuerliga ansökning. Antagningsgrunderna och hur man går till väga varierar beroende på läroinrättning och utbildning.

ANDRA LÄSER