FPA påminner studerande om hälsovårdsavgiften – nästan hälften har fortfarande summan obetalad

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande ska vara betald senast den 30 september.

23 procent av kostnaderna för studerandes hälsovård betalas av dem själva, medan staten står för resten.
Folkpensionsanstalten (FPA) påminner högskolestuderande om att de i och med förändringen som trädde i kraft vid årsskiftet på eget initiativ ska betala sin hälsovårdsavgift till myndigheten.
Tidigare ingick högskolestuderandes hälsovårdsavgift i summan som betalades till utbildaren i samband med närvaroanmälan.
Senast den 30 september ska avgiften vara betalad, annars följer en påminnelseavgift på 5 euro. Hälsovårdsavgiften är 35,80 euro per termin.
Avgiften betalas via Folkpensionsanstaltens webbplats.
Drygt hälften av de studerande har i nuläget betalat sin avgift för höstterminen.
Hälsovårdsavgiften går till att finansiera hälsovårdstjänsterna för de studerande. Staten står för 77 procent av utgifterna, medan den resterande andelen betalas av de studerande själva genom hälsovårdsavgiften.
ANDRA LÄSER