Mindre kläder, mer mat – epidemin har ändrat på konsumtionsvanorna

I synnerhet unga vuxna i åldern 30–39 köper mer mat på nätet under coronaepidemin.

Finländarna handlar inte lika mycket som förr i fysiska butiker.
Coronaepidemin har fått finländarna att konsumera mindre, visar en undersökning av företaget Yougov. I synnerhet har finländarna spenderat mindre pengar på kläder. Mat och hygienprodukter har däremot varit populärare i butikskorgarna.
Nästan var femte finländare uppger att hen använder mindre pengar än förr på att handla i fysiska butiker. Hos var tionde har inköpen ökat.
Också näthandeln har drabbats och var tionde köper inte lika mycket kläder på nätet som förr. Var tionde anger också att mer pengar går åt till mat. I synnerhet unga vuxna i åldern 30–39 köpte mer mat på nätet.
Undersökningen har utförts i form av en webbenkät. Drygt 1 400 personer svarade på enkäten mellan mitten av mars och mitten av april.
ANDRA LÄSER