Åbo tyglar elsparkcyklarnas hastighet – ska också råda bot på parkeringsproblemet

Åbo stad har kommit överens med elsparkcykeloperatörerna. Parkeringspatruller och hastighetsbegränsningar ska tämja den vilda elsparkcykeltrafiken.

Åbo stad inför vinterhastigheter för elsparkcyklarna.
29.10.2021 09:30 UPPDATERAD 29.10.2021 12:19
Åbo stad tar i med hårdhandskarna i elsparkcykelproblematiken. Sedan tidigare har staden haft en hastighetsbegränsning på 15 kilometer i timmen under veckoslutshelger för elsparkcyklarna. Nu kommer maxhastigheten under samtliga dagar att vara 20 kilometer i timmen, förutom under veckoslutsnätter då begränsningen fortsätter vara strängare.
"Elsparkcyklarna är ett unikt färdmedel eftersom vi med fjärrstyrning kan kontrollera deras hastighet. När kvällarna blir mörkare är det befogat med vinterhastigheter", säger Reetta Alastalo som är operativ chef för operatören Voi i ett pressmeddelande.
Vinterhastigheterna införs den första november och varar fram till årsskiftet då läget utvärderas.
"Elsparkcyklarna är säkert till nytta för många, och de breddar möjligheterna till att röra sig i staden. Det är ändå viktigt att de inte stör eller orsakar säkerhetsproblem. Sparkcyklarna ska användas korrekt, alltså köras på rätt ställen, följa trafikreglerna och parkeras rätt", säger biträdande borgmästaren Ville Valkonen som leder stadsmiljönämnden i Åbo.
Det här innebär bland annat att elsparkcykeloperatörerna förbinder sig till att övervaka parkeringen av sina sparkcyklar. Särskilda parkeringsövervakare kommer att sköta övervakningen under kommande säsong. Dessutom kommer Åbo stad att arrangera fler områden för parkering av elsparkcyklar.

ANDRA LÄSER