Stenlund: Rädsla för att UM skyddar chefer

Hierarki och oegentligheter blev ett samtalsämne på ambassadörsdagarna då kanslichef Peter Stenlund tog upp frågan om trakasserier på ett allmänt plan, utan att dock nämna Stockholm.

Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
22.08.2016 11:36 UPPDATERAD 22.08.2016 16:10
Ämnet kom upp då Stenlund i sitt tal uppmuntrade alla ambassadanställda att våga ta upp osakligt bemötande.
Han talade inte direkt om Stockholmsambassaden, där Jarmo Viinanen föreslås bli flyttad till uppgifter i hemlandet med motiveringen att hans förutsättningar att sköta jobbet försämrats. På Stockholmsambassaden har Viinanen utpekats för ett osakligt närmande, vilket han själv bestrider, och arbetsklimatet har undersökts.
Stenlund sade på ett allmänt plan att det verkar som om anställda som är lägre ner i hierarkin inte vill berätta om osakligt bemötande eller ens trakasserier, för att det råder en uppfattning att budskapet inte når fram eller att systemet skyddar förmännen. Stenlund vill understryka att det inte är så, och att problem ska föras vidare.
Utrikesminister Timo Soini (Sannf) tackar Stenlund för att han tagit upp ämnet.
– Allt sådant ska tas på allvar. Jag kan inte gå in på enskilda fall, men alla arbetstagare inom beskickningarna, vare sig de är fast anställda eller inte, vare sig de är finländska eller utländska medborgare, måste få ett sakligt bemötande. Det är bra att man inte döljer saker och att vi lär oss. Att Stenlund som högsta tjänsteman talar rakt ut om det är något jag har uppmuntrat till, och jag är tacksam för det, säger Soini.
Jarmo Viinanen som själv deltog i ambassadörsdagarna var fåordig om läget, men sade att stämningen på ambassadörsdagarna var bra. Vilka arbetsuppgifter han flyttar till är oklart.
Förra veckan hamnade Stockholmsambassaden i rubrikerna också för att det, enligt FNB:s uppgifter, förekommit att personer med diplomatstatus langat skattefri alkohol också åt personer som inte har rätt till det. Enligt uppgifterna ska aktiviteterna ha stoppats av Jarmo Viinanen för ett par år sedan.
– Klart att det är tråkigt. Men det är bra att saken behandlas, att man drar slutsatser och inte låter regelbrott pågå. Det var bra att (Jarmo) Viinanen satte stopp för det. Men jag bedömer att det finns grunder att kalla honom tillbaka till hemlandet och det är vad jag föreslår för regeringen och presidenten, säger Timo Soini.
Soini har tidigare hänvisat till att oegentligheterna med den skattefria spriten skedde under Erkki Tuomiojas (SDP) tid som utrikesminister, och att det borde ha hanterats då. Tuomioja har sagt att han inte var medveten om förfarandet, och att han borde ha blivit underrättad om det.
Erkki Tuomioja säger att några fall av trakasserier inte nådde hans öron under tiden som utrikesminister.

Ligger det något i det Stenlund säger, att hierarkin gör att händelser inte rapporteras?

– Jag har inte kännedom om fallet i Stockholm, men klart att allt kunde fungera bättre. Det måste finnas möjligheter och inga hinder för att ta upp sådana händelser i en intern diskussion, och inte i offentligheten i första hand. Problemen får inte grävas ner, säger Tuomioja.

Några fall av trakasserier kom inte till din kännedom?

– Nej. Men jag känner till UM:s historia, och sådana större eller mindre skandaler som kunde förekomma på 1960 och 1970-talet eller tidigare än numera väldigt ovanliga, så professionalismen har ökat i många avseenden. Det är bra, men det finns alltid möjligheter för förbättringar.
Timo Soini anser att offentlig debatt hjälper, på gott och ont.
– Den debatt som förts i offentligheten på gott och ont sköter också sin del av uppdraget, så att liknande saker inte längre sker, kommenterar Soini.

ANDRA LÄSER